Οικονομία

Έκπληξη από το Moody’s: Αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε Ba3 από το B1, με σταθερό …

Η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε Ba3, με σταθερή προοπτική, από το B1 με σταθερή προοπτική σήμερα, σε μια έκπληξη.

Όπως σημειώνει το σπίτι, οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην τρέχουσα αναβάθμιση του χρέους της χώρας είναι οι εξής:

1. Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις υποστηρίζουν τη βιώσιμη βελτίωση των θεσμικών οργάνων και έχουν ήδη σημειώσει απτή πρόοδο σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση, η συμμόρφωση και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Κατά την άποψη του Moody, ο κίνδυνος αναστροφής αυτών των σημαντικών αλλαγών είναι χαμηλός.

2. Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας τα επόμενα χρόνια είναι θετικές παρά τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις που οφείλονται στην πανδημία, ιδίως στον τομέα του τουρισμού. Σύμφωνα με τον οίκο, η ελληνική οικονομία θα επωφεληθεί από τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος σε συνδυασμό με την εισροή πολύ σημαντικών κεφαλαίων από την ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την επιστροφή στη συνετή δημοσιονομική θέση, θα οδηγήσουν σε σταδιακή αντιστροφή της τάσης του δημόσιου χρέους. Επιπλέον, σημειώνει ότι η Ελλάδα επωφελείται από την πολύ ευνοϊκή δομή του χρέους της.

Η εταιρεία προσθέτει ότι η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή της ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να λειτουργήσουν πλήρως οι μεταρρυθμίσεις και να είναι ορατά τα οφέλη. Τόνισε επίσης ότι ο τραπεζικός τομέας – παρά την πρόοδο που σημειώθηκε πέρυσι – εξακολουθεί να απαιτεί ισχυρή δράση για τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού του, το οποίο παραμένει αδύναμο.

Ισχυρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος σημειώνει ότι από την τελευταία αξιολόγηση τον Μάρτιο του 2019, η δυναμική για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παρέμεινε ισχυρή, ενώ η χώρα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της Ευρωομάδας. τον Ιούνιο του 2018. Πρόοδος λόγω των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας μεταξύ 2015 και 2018, το οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης.

Προσθέτει ότι η πρόοδος σε επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι ορατή σε τομείς όπως η ανεξάρτητη διοίκηση εσόδων που έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα φορολογικά έσοδα και βελτιωμένη συμμόρφωση. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έχει θετικό αντίκτυπο στη φορολογική συμμόρφωση καθώς και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

READ  Coronavirus: "Έναρξη" του δείκτη θετικότητας στο 11%

Ο οίκος επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικά βήματα προς μια πιο συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) των τραπεζών μέσω του προγράμματος Hercules, καθώς και του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές. του νέου έτους.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα συνεχίζονται, μαζί με περαιτέρω μέτρα που στοχεύουν στην ευθυγράμμιση της ποιότητας και του επαγγελματισμού της δημόσιας διοίκησης με εκείνες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά, αυτές οι μεταρρυθμίσεις βοήθησαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης χρέους την τελευταία δεκαετία.

Σημειώνει ότι, ενώ θα χρειαστούν πολλά χρόνια δέσμευσης για να αποκομιστούν τα πλήρη οφέλη από τις συνεχιζόμενες θεσμικές αλλαγές για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, αυτές οι βελτιώσεις αρχίζουν να αντικατοπτρίζονται στους δείκτες διακυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε όλους τους Δείκτες Παγκόσμιας Διακυβέρνησης από το 2016, το πρώτο πλήρες έτος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής. Τα αποτελέσματα των βασικών δεικτών απόδοσης της Ανεξάρτητης Φορολογικής Διοίκησης (IAPR) δείχνουν μια σαφή ανοδική τάση στην είσπραξη των φόρων και τη συμμόρφωση των φορολογουμένων από το 2017. Η ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, μαζί με αυξημένα κίνητρα και συνεχείς βελτιώσεις στη διοίκηση φορολογίας απόδοσης, θα προωθήσει βελτίωση της προόδου στην είσπραξη φόρων.

Σύμφωνα με τον Moody’s, ο κίνδυνος αναστροφής αυτών των μεταρρυθμίσεων τα επόμενα χρόνια είναι χαμηλός. Η σημερινή κυβέρνηση εκλέχθηκε με μια οικονομική και φιλική προς τις επιχειρήσεις ατζέντα μεταρρυθμίσεων και φαίνεται πιθανό να χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να προωθήσει αυτήν την ατζέντα.

Πρόσθεσε ότι η τρέχουσα αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την άποψη ότι μεσοπρόθεσμα οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τους απαιτητικούς στόχους που συμφωνήθηκαν με την Ευρωομάδα, ενώ τα κίνητρα και για τις δύο πλευρές είναι αρκετά ισχυρά ώστε να αποφευχθούν οι αντιπαραθέσεις που παρατηρήθηκαν. κατά την περασμένη δεκαετία.

Η ανάκτηση κεφαλαίων και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ενισχύουν τις προοπτικές της χώρας

Η Moody’s σημειώνει ότι, παρά τη σημαντική οικονομική συρρίκνωση που οφείλεται στο σοκ που προκλήθηκε από την πανδημία κοροναϊού, οι ισχυρότερες επενδυτικές προοπτικές που έχει η χώρα θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη και θα βελτιώσουν σημαντικά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας.

Όπως σημειώνει, η εκταμίευση κεφαλαίων από την ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης, με την Ελλάδα να είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος σε σχέση με το ΑΕΠ, θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις επενδύσεις.

READ  Storm "Ianos": Rage Hardalia για δημοσιεύσεις που μιλούν για φερόμενη αδράνεια του κρατικού μηχανισμού | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενώ η Moody’s αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά περίπου 9% το 2020, προβλέπει μια ισχυρή ανάκαμψη το 2021, προσθέτοντας ότι το πιο σημαντικό πράγμα για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας είναι ότι η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο περίπου 3,5% μεσοπρόθεσμα .

Το σπίτι σημειώνει ότι η Ελλάδα θα λάβει 32 δισεκατομμύρια ευρώ (17% του ΑΕΠ το 2019) από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, εκ των οποίων το 60% θα έχει τη μορφή επιχορηγήσεων. Αυτά τα κεφάλαια προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την αποκατάσταση των χαμηλών επενδύσεων της Ελλάδας – μέχρι στιγμής το χαμηλότερο στην ΕΕ και ένα βασικό εμπόδιο για την προ-πανδημική ανάκαμψη – και για την αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, ο οίκος σημειώνει ότι η Ελλάδα λαμβάνει επίσης σημαντικά κεφάλαια από άλλες πηγές, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα υποστηρίξει επίσης την αύξηση των επενδύσεων. Η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ συμβάλλει στη διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τις ελληνικές τράπεζες και την οικονομία στο σύνολό της.

Σύμφωνα με τον οίκο, στο παρελθόν, η Ελλάδα κατά καιρούς απέτυχε να εφαρμόσει δημόσια επενδυτικά σχέδια και οι ιδιωτικές επενδύσεις ήταν αδύναμες. Ωστόσο, στο πρόσφατο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως το νέο πλαίσιο αδειοδότησης επενδύσεων, το οποίο μειώνει σημαντικά τη νέα γραφειοκρατία επενδύσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά: σύμφωνα με έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business, η έναρξη μιας επιχείρησης είναι πλέον πιο αποτελεσματική στην Ελλάδα από οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις πέρυσι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2002, εν μέρει λόγω αρκετών επιτυχημένων ιδιωτικοποιήσεων και πιο πρόσφατα στον τομέα των ακινήτων. Η πρόσφατη απόφαση της Microsoft Corporation να κατασκευάσει τρία κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα αποτελεί ένδειξη ότι η ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικός προορισμός έχει βελτιωθεί. Η κυβέρνηση πλησιάζει επίσης στην αναθεώρηση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα είναι σημαντική εάν η χώρα πρόκειται να κάνει πλήρη χρήση των διαθέσιμων πόρων ανάκτησης της ΕΕ.

Το χρέος

Η Moody’s προβλέπει ότι ο δείκτης χρέους της Ελλάδας θα αυξηθεί σημαντικά φέτος, περίπου στο 200% του ΑΕΠ, πριν μειωθεί ξανά από το επόμενο έτος χάρη στην αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, σημειώνει ότι ο λόγος χρέους είναι λιγότερο σημαντικός από ό, τι σε άλλες χώρες, δεδομένης της πολύ μεγάλης διάρκειας του χρέους και της σημαντικής και επαναλαμβανόμενης ελάφρυνσης του χρέους που παρέχουν οι πιστωτές της Ελλάδας.

READ  Έξι δάχτυλα στο Newsbomb.gr: Κανείς δεν ξέρει την κορύφωση - Τι αποκάλυψε για τα Χριστούγεννα - Newsbomb - Νέα

Η ευκολία αποπληρωμής, όπως μετράται από τους τόκους σε σχέση με τα κρατικά έσοδα, είναι πολύ ισχυρότερη (6,1% προβλεπόμενη για το 2021) από τον μέσο όρο των χωρών που κατατάσσονται στην Ba (10,9%) και αναμένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται με βάση πολύ ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης .

Οι τράπεζες

Ο οίκος σημειώνει ότι ο τραπεζικός τομέας παραμένει πολύ αδύναμος και χαρακτηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής ποιότητας και μεγάλο μερίδιο κεφαλαίου χαμηλότερης ποιότητας με τη μορφή αναβαλλόμενου φόρου. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παραμένουν πολύ υψηλά, στο 36,7% με βάση στοιχεία από τον Ιούνιο του 2020, και είναι πιθανό να αυξηθούν δεδομένης της οικονομικής επίπτωσης της κρίσης στην υγεία.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι ακόμη και εδώ οι βελτιώσεις είναι προφανείς. Τα NPEs μειώθηκαν κατά 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούνιο του 2020. Το πρόγραμμα “Hercules”, το οποίο λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2019, είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία.

Προσθέτει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και έχει δηλώσει ότι πιθανότατα θα προχωρήσει με την πρόσθετη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα καλύψει ένα μεγαλύτερο ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα στοχεύσει επίσης στην αντιμετώπιση μεγάλων ποσών αναβαλλόμενος φόρος στους ισολογισμούς. των τραπεζών.

Γιατί η σταθερή προοπτική

Οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη της Moody ότι, ενώ η αντιστροφή των βελτιώσεων που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι απίθανη, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να γίνουν πλήρως και ορατά τα οφέλη της θεσμικής μεταρρύθμισης και της διακυβέρνησης.

Ο οργανισμός αξιολόγησης σημειώνει επίσης ότι η πανδημία καθυστέρησε την ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων. Η αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ευρώπη, παρά τις πιο ευνοϊκές επιδόσεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του «πρώτου κύματος», θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω καθυστέρηση στα μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του 2021.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close