Ακτινογραφία του λιανικού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας

Του Χάρι Φλουδόπουλου

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2% σε 46.969GWh το 2019, όπως επισημαίνεται από την έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η αύξηση συνδέεται με τη συνολική κατανάλωση όλων των κατηγοριών πελατών χαμηλής και μέσης τάσης. Σύμφωνα με την έκθεση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, ο ανταγωνισμός μεταξύ των 26 ενεργών προμηθευτών ενισχύθηκε περαιτέρω.

Συνολικά, στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας το 2019, ο αριθμός των παροχών έφτασε τα 6.783.075, εκ των οποίων 5.694.626 ανήκουν στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, δηλαδή, παρέμεινε ο κύριος προμηθευτής το 2019, αντιπροσωπεύοντας το 83,95% του συνολικού αριθμού παροχών στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Από τους ιδιωτικούς προμηθευτές, η Protergia είχε τα περισσότερα οφέλη (181.232), ακολουθούμενη από τους Elpedison (171.143), IRON (140.812), Watt & Volt (127.364), Zenith (73.968), Volton (69.688), NRG (52.961), Φυσικό αέριο (39,881), Volterra (35,748) KEN (33,997), ELTA (13,875) και OTE (13,990).

Όσον αφορά την κινητικότητα (εναλλαγή) μεταξύ προμηθευτών, το 8,5% του συνόλου των πελατών χαμηλής και μέσης τάσης άλλαξε προμηθευτή το 2019.

Συνολικά 576.436 καταναλωτές άλλαξαν πάροχο κατά τη διάρκεια του 2019. Η υψηλότερη κινητικότητα καταγράφηκε μεταξύ των οικιακών πελατών, ακολουθούμενη από εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης. Αυτή η σημαντική αύξηση καταδεικνύει την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε εναλλακτικούς παρόχους, αλλά και την αποτελεσματικότητα των προσφορών και των εκπτώσεων των προμηθευτών για την προσέλκυση πελατών.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά κινητικότητας παρουσίασαν σημαντική αύξηση 89% σε σύγκριση με το 2018, όταν το 4,51% άλλαξε προμηθευτή.

Ληξιπρόθεσμα χρέη

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα άλλο χαρακτηριστικό της λιανικής αγοράς το 2019 ήταν το υψηλό επίπεδο των καθυστερημένων χρεών πελατών προς τους προμηθευτές. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος στον τελικό καταναλωτή οφείλεται σε φορολογία αλλά και λόγω ενσωμάτωσης σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για μη συναφή τέλη χρέωσης τρίτων, αν και προϋπάρχοντα, οδηγεί συστηματικά πολλούς καταναλωτές σε αποτυχία ή αποτυχία πληρωμής. τους λογαριασμούς τους.

Αυτές οι χρεώσεις επιβαρύνουν τις απαιτήσεις και δημιουργούν μια μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά δύσκολη τη σωστή λειτουργία της αγοράς.

Οι πελάτες που εντάχθηκαν στο καθεστώς καθολικής υπηρεσίας παρουσιάζουν επίσης κάθετη αύξηση, φτάνοντας τους 127.752 αντί για 33.726 το 2018.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social