Οικονομία

Διακανονισμός χρεών και δεύτερη ευκαιρία – Τα κύρια χαρακτηριστικά του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αρχική συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε την Πέμπτη στη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων “Ρύθμιση οφειλών και παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία “, ένα θέμα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο σκοπός του νομοσχεδίου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι να αντιμετωπίσει, με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική δικαιοσύνη, το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα υπερχρέωσης των πολιτών.

Το ιδιωτικό χρέος σήμερα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την EFKA, το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σήμερα σε 234 δισ. Ευρώ. Από αυτό το συνολικό ιδιωτικό χρέος, 106 δισεκατομμύρια ευρώ είναι χρέος στη φορολογική αρχή, 92 δισεκατομμύρια ευρώ είναι χρέος στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης χρεών, και 36 δισεκατομμύρια ευρώ είναι χρέος σε ασφαλιστικές εταιρείες. Κεφάλαια.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου και ποιες είναι οι καινοτομίες του;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας νομοθεσίας – που παρουσίασε ο Υπουργός την Πέμπτη στη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα ακολουθήσουν οι θέσεις των σχετικών εισηγητών των κοινοβουλευτικών κομμάτων και οι θέσεις των οργάνων, ενώσεων κ.λπ. – είναι οι ακόλουθες :

– Η εισαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός προληπτικού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης του πολίτη στο πλαίσιο της πρόληψης, ώστε να μην οδηγεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

– Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης καθορίζει διαδικασίες για την ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης σε άτομα και νομικά πρόσωπα, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν ή να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους, προκειμένου να αποφευχθούν διαδικασίες εκκαθάρισης.

– Όλα τα μεμονωμένα εργαλεία διακανονισμού χρέους που υπάρχουν σήμερα είναι ενσωματωμένα, σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία. Έτσι – όπως επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας – υπάρχει ένα τέλος στη μίξη διαφορετικών εργαλείων, με τις επικαλύψεις τους, που μπερδεύουν τους οφειλέτες, καθώς και τα κενά που άφησαν πολλούς οφειλέτες χωρίς λύση.

READ  Μετά τις 15 Οκτωβρίου, η πληρωμή τους

Οι οφειλέτες που έχουν αποδειχθεί ότι αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία ή αδυναμία, έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, με δύο τρόπους:

Θα εξοφλήσουν όλα τα χρέη τους, ή θα πάρουν μια «δεύτερη ευκαιρία» μέσω της εκπλήρωσης των χρεών τους, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, μετά την εκκαθάριση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.

– Η «δεύτερη ευκαιρία» διασφαλίζει ότι τα χρέη μιας γενιάς δεν θα μεταφερθούν στην επόμενη, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, μέσω του μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης χρεών, τόσο για άτομα όσο και για νομικά πρόσωπα.

Διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παρέχει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των χρεών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας «μείωσης» του χρέους.

Η διάταξη του κανονισμού αποφασίζεται από την πλειοψηφία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και σε περίπτωση που ακολουθείται η πρόταση κανονισμού που προκύπτει από ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική από το κράτος και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η διαδικασία διαρκεί για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας η αναγκαστική εκκαθάριση της ασφάλειας του οφειλέτη αναστέλλεται. Στην πραγματικότητα, είναι δυνατή η αποπληρωμή χρεών σε 240 δόσεις σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο κράτος και στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Μόνιμες διατάξεις κοινωνικής πολιτικής

Εισάγονται επίσης μόνιμες διατάξεις κοινωνικής πολιτικής για δανειολήπτες που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως επιδότηση για τα πρώτα στεγαστικά δάνεια για την αποφυγή δημοπρασιών και τη δημιουργία ενός Real Estate Agency για την αποφυγή εξώσεων.

Ειδικότερα, στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού διακανονισμού χρεών, παρέχεται κρατική επιδότηση για τα πρώτα στεγαστικά δάνεια για 5 χρόνια. Δηλαδή, κάτι παρόμοιο με το πρόγραμμα “BRIDGE”, αλλά αφορά μόνο ευάλωτα νοικοκυριά που εξυπηρετούν ή εξοφλούν τα χρέη τους.

READ  Μια περίπτωση κοροναϊού σήμερα στη Λάρισα

Επίσης, στο στάδιο των μέτρων επιβολής, παρέχεται ουσιαστική υποστήριξη, μέσω της δημιουργίας ενός ιδιωτικού φορέα για την απόκτηση ακινήτων, ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος, μέσω διαδικασίας διαγωνισμού. Αυτός ο φορέας θα αποκτήσει την περιουσία που αποτελεί την πρώτη κατοικία οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η διαμονή τους σε αυτό, μετά την πληρωμή του ενοικίου, το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος. Επίσης, η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη προσφέρεται, εντός 12 ετών, εάν το επιθυμεί.

Η κρατική υποστήριξη είναι πλέον ένα μόνιμο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας

Η κρατική υποστήριξη είναι πλέον ένα μόνιμο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, με αποτελεσματική και πρακτική προστασία του πρώτου σπιτιού και όχι πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, όπως έγινε πριν από 10 χρόνια στη χώρα μας. Χωρίς προθεσμίες και χωρίς βοήθεια έκτακτης ανάγκης που μετά το πρόβλημα και τελικά δεν το επιλύουν.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού του χρέους και προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία, οι εταιρείες μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία αναδιοργάνωσης, το πλαίσιο της οποίας εκσυγχρονίζεται, σύμφωνα με την οδηγία 1023/2019.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί προληπτική αναδιάρθρωση των χρεών, τότε παρέχεται η δυνατότητα πτώχευσης τόσο των ατόμων όσο και των νομικών προσώπων, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρέη τους, σε 1-3 χρόνια.

Οι διαδικασίες πτώχευσης συστηματοποιούνται και απλοποιούνται με σκοπό την ταχεία διευθέτηση. Εισάγονται επίσης απλοποιημένες διαδικασίες για πτώχευση “μικρού αντικειμένου”, έτσι ώστε οι διαδικασίες εκκαθάρισης να μπορούν να μετακινούνται και να ολοκληρώνονται γρήγορα.

Η πτώχευση συνοδεύεται αναπόφευκτα από την ελάφρυνση του χρέους, η οποία εφαρμόζεται γρήγορα:

READ  Coronavirus: Οι περιπτώσεις μειώθηκαν - 170 νέες

Ιδιαίτερα:

  • Εντός ενός έτους, εάν οι οφειλέτες χάσουν την περιουσία τους, εκτός εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη πληροφοριών από τους πιστωτές.
  • Ή εντός 3 ετών, εάν δεν έχουν περιουσία, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρώσουν το υπόλοιπο του εισοδήματός τους που απομένει μετά την κάλυψη εύλογων εξόδων διαβίωσης.

Προσοχή στους στρατηγικούς υπερήμερους

Η ελάφρυνση του χρέους δεν θα δοθεί σε υπερασπιστές στρατηγικής και θα πραγματοποιηθούν ειδικοί έλεγχοι και διασταυρούμενοι έλεγχοι, τόσο για την περίοδο πριν όσο και μετά την πτώχευση, μόλις επιτευχθεί διευθέτηση και καθ ‘όλη τη διάρκεια του διακανονισμού.

Τα μέλη της διοίκησης των πτωχευμένων νομικών προσώπων εξαιρούνται. Αυτό επιλύει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα με την ευθύνη των διευθυντών, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρείας, ακόμη και μετά την πτώχευσή της, εάν δεν ενήργησαν με δόλο. Συγκεκριμένα, παρέχονται σαφείς και ειδικές διασφαλίσεις για την αποτροπή του ηθικού κινδύνου καταστρατήγησης και κατάχρησης, καθώς είναι απολύτως διαφανής, έτσι ώστε οι στρατηγικοί αθετούντες να μπορούν να εντοπιστούν μέσω της κατάργησης του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και της διεξαγωγής ειδικών ελέγχων. Επιτρέπει σε όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία ή αδυναμία να βρουν μια λύση για την εξόφληση των χρεών τους, χωρίς να θεσπίσουν κριτήρια αποκλεισμού. Έχει συγκεκριμένες, ηλεκτρονικές και γρήγορες διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν καθυστερήσεις και καταχρήσεις, μέσω περιττών δικαστικών προσφυγών.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close