Οικονομία

ΕΕ, το Σύμφωνο Σταθερότητας ανέστειλε επίσης το 2022

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΒΕΛΓΙΟ) – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το εαρινό πακέτο του ευρωπαϊκού εξαμήνου στο οποίο παρέχει δημοσιονομικές κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία σταδιακού ανοίγματος των οικονομιών τους. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εδραιώσουν την οικονομική ανάκαμψη, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), ενός βασικού εργαλείου και πυρήνα του NextGenerationEU. Φέτος, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προσαρμόστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, τα οποία περιγράφουν τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την εγκατάσταση. “Η ενεργοποίηση, τον Μάρτιο του 2020, της γενικής ρήτρας διασφάλισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης επέτρεψε στα κράτη μέλη να αντιδράσουν γρήγορα και να λάβουν επείγοντα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας – εξηγεί η Επιτροπή. Σε σημείωμα – Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική της 3ης Μαρτίου 2021, η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι η απόφαση απενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διασφάλισης πρέπει να ληφθεί βάσει συνολικής εκτίμησης της κατάστασης της οικονομίας βάσει ποσοτικών κριτηρίων, τα κύρια από τα οποία πρέπει να είναι συγκροτείται από το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την κρίση. Με βάση τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2021, η γενική ρήτρα διασφάλισης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το 2022 και πιθανότατα θα απενεργοποιηθεί από το 2023. Για την Επιτροπή, “είναι πράγματι απαραίτητο η δημοσιονομική πολιτική να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία το 2021. και το 2022. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την πρόωρη λήξη της υποστήριξης και να κάνουν πλήρη χρήση της χρηματοδότησης από τη διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η εφαρμογή επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης θα συμβάλει στην υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, στην προώθηση της αυξημένης ανάπτυξης και του δυναμικού απασχόλησης, στη ανισορροπίες και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Το 2022, οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να διαφοροποιηθούν προοδευτικά και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν υποστηρικτικές επενδύσεις. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν πολιτικές για να διασφαλίσουν τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα “. Η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται ήδη στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να εκτιμήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια για το έλλειμμα και το χρέος της Συνθήκης. Η ανάλυση έδειξε ότι το κριτήριο του ελλείμματος πληρούται από τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία και δεν πληρούνται από όλα τα άλλα κράτη μέλη. Το κριτήριο του χρέους δεν πληρούται από 13 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Φινλανδία). Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε αυτό το στάδιο “δεν ενδείκνυται να ληφθεί απόφαση σχετικά με το κατά πόσον τα κράτη μέλη υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος”. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, η Επιτροπή συνιστά “ενημέρωση της πορείας προσαρμογής του προϋπολογισμού για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το 2024”. Η Επιτροπή εντόπισε μακροοικονομικές ευπάθειες λόγω ανισορροπιών και υπερβολικών ανισορροπιών για τα 12 κράτη μέλη που επελέγησαν για την εις βάθος επανεξέταση στην έκθεση μηχανισμού προειδοποίησης του 2021. Τρία κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες (Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία), ενώ άλλα εννέα αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία). . sat / com 03-Ιουν-21 09:05

READ  ΗΠΑ: Μαύρη Παρασκευή στην εποχή του coronavirus - Χωρίς παζουρισμό, με μάσκες και οδηγίες [εικόνες] | ΚΟΣΜΟΣ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close