Οικονομία

Επιδότηση 65% έως 100% για αναβάθμιση θέρμανσης φυσικού αερίου: Ποιοι δήμοι ενδιαφέρονται, ποια είναι τα κριτήρια [πίνακες] | ΕΛΛΑΔΑ

Η ικανότητα λήψης επιδότηση για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης – από το πετρέλαιο – στο φυσικό αέριο έχουν οι κάτοικοι 22 δήμων Αττικής.

Αυτό είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η RIS και φέρει τον τίτλο “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου στα σπίτια.” Σύμφωνα με το RIS, πρόκειται για πρόγραμμα προϋπολογισμού 4,6 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τις κύριες κατοικίες 22 δήμων Αττικής και θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται τόσο μεγάλο γίνονται επίσης αλλαγές για το επίδομα θέρμανσης, του οποίου ο προϋπολογισμός μπορεί να φθάσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ φέτος.

Το πρόγραμμα – το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το φιλόδοξο “Σώζω – γίνω αυτόνομος”– αφορά την επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε σπίτια, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου. Με στόχο τους ιδιοκτήτες σπιτιού χαμηλού εισοδήματος σε περιοχές της Αττικής με περιορισμένη διείσδυση φυσικού αερίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης στο σπίτι καθώς και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου. Είναι επίσης μια σημαντική πρωτοβουλία κατά της ενεργειακής φτώχειας, καθώς τα ποσοστά επιδότησης των δικαιούχων ξεκινούν από το 65% και φτάνουν το 100%.

Η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανακοίνωση του προγράμματος έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 447 / Β / 08.10.2020). Υπεύθυνος φορέας είναι η EDA Attica, στον ιστότοπο της οποίας έχουν δημοσιευθεί λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους (https://www.edaattikis.gr/gr/house/cost-offers/financing-espa)

Τα κριτήρια για την επιδότηση

Επιλέξιμα να συμμετάσχουν στη δράση είναι φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

READ  Συνταξιούχοι: Οι νικητές και οι ηττημένοι των αναδρομικών προοπτικών

1. Έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας (πλήρης ή μερική) ή παράγωγα σε επιλέξιμη κατοικία. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παρέχεται δωρεάν, μόνο ο πλήρης ιδιοκτήτης και το usufructuary (όχι ο μικρός ιδιοκτήτης) έχουν το δικαίωμα συμμετοχής.
2. Δεν έχουν συνάψει (οι ίδιοι ή συνιδιοκτήτες) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με το EDA Attica, για την κατοικία για την οποία ζητείται επιχορήγηση, έως τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν ισχύ σε σύμβαση σύνδεσης στις 07 / 10/2020).
3. Πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα (“κλικ” για μεγέθυνση):

Ποια στεγάζει το πρόγραμμα αφορά

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη εάν πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

• Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη / (συν) ιδιοκτήτη ή τρίτο μέρος με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Τα μισθωμένα σπίτια δεν είναι επιλέξιμα.
• Βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής με δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης και διείσδυση φυσικού αερίου σε δημοτικό επίπεδο έως και 25% (σύμφωνα με τον Πίνακα 2 παρακάτω) και μπορεί να συνδεθεί και να παρασχεθεί από το EDA Attica.
• Υπάρχει νομικά, δηλαδή διαθέτει άδεια οικοδομής ή άλλο αντίστοιχο νομικό έγγραφο.
• Διαθέτει σύστημα θέρμανσης λαδιού ή θερμαίνεται από ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης λαδιού σε λειτουργία.
• Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα και δεν έχει συμμετάσχει ή δεν έχει υποβάλει για συμπερίληψη σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από εθνικά ή κοινοτικά κονδύλια.

Οι 22 συμμετέχοντες δήμοι

Οι δήμοι της Αττικής συμμετέχουν στη δράση:

READ  Ήρθε η ώρα για αυτήν ... λυπημένη

Το ποσοστό επιχορήγησης

Σύμφωνα με το RIS, κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου στα σπίτια επιδοτείται με ποσοστό 65% ή 100% στις περιπτώσεις δικαιούχων του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (ΕΠ) και σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένων ισχύς λέβητα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά εγκατεστημένη χωρητικότητα:

Επιλέξιμες δαπάνες:

  1. Εκπόνηση σχεδιασμού και εποπτείας κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης αερίου.
  2. α) Ενεργειακή επιθεώρηση υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης λαδιού και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης λαδιού.
  3. Λειτουργεί για την ανάφλεξη του καυστήρα αερίου και την έκδοση ενός φύλλου ανάλυσης καύσης.
  4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καπνοδόχων, λεβητοστάσιων κ.λπ.
  5. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, ανιχνευτών και υλικών που σχετίζονται με τον εξαερισμό και την εξάτμιση (π.χ. ειδικά κουτιά με γρίλιες ή αεραγωγούς).
  6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων αερίου και καμινάδας.
  7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα.
  8. Υδραυλικά έργα και υλικά σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος σε αυτόνομη θέρμανση.

Πώς να εφαρμόσει

Το EDA Attica είναι ο φορέας υποδοχής για αιτήσεις, έλεγχο, πιστοποίηση και πληρωμή της επιχορήγησης.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν – τους ίδιους ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους για τις ανάγκες της δράσης – την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, λαμβάνοντας ένα αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το EDA Attica για να υποβάλουν ερωτήσεις και να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση μέσω e-mail:

Πληροφορίες[email protected]

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Μαΐου 2021.

Ο οδηγός RIS για το πρόγραμμα αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης αερίου:

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close