Η απόφαση με τις νέες προθεσμίες για τις δηλώσεις ιδιοκτητών Covid

Η απόφαση δημοσιεύθηκε Α.1192 / 2020 AADE που ορίζει μια νέα προθεσμία υποβολής για την αρχική και τροποποιητική “Διακήρυξη Covid” του άρθρου 11 της POL.1162 / 2018 για τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο.

Η απόφαση παρέχει λεπτομερώς:

1. Αρχικές “Δηλώσεις Covid”, σχετικά με την αλλαγή ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 αυτής ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της AADE, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενδέχεται να μην έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση Α. 1154/2020 του Διοικητή της AADE, μπορεί να υποβληθεί από τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, το για την τροποποίηση των «Δημόσιων Δηλώσεων» για τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο.

2. Προκειμένου να υποβληθεί η “Διακήρυξη του Covid” έως τις παραπάνω ημερομηνίες, πρέπει να υποβληθεί η αρχική ή τροποποιητική “Δήλωση Πληροφοριών για Μίσθωση Ακινήτων”, η οποία θεωρείται έγκαιρη.

3. Η αποδοχή της αρχικής «Δημόσιας Δήλωσης» της παραγράφου 1 της παρούσας για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο από τους ενοικιαστές, καθώς και η αποδοχή οποιασδήποτε τροποποίησης για τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020 θα πραγματοποιηθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν γίνει εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η “Διακήρυξη Covid” έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

4. Η τροπολογία “Δήλωση Covid” σημαίνει εκείνη που ακολουθεί τη “Δήλωση Covid” που υποβλήθηκε για πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους σχετικούς μήνες.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο φόρου του κόμβου

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social