Οικονομία

Η ΕΕ διατηρεί την Ιταλία (και τη μισή Ευρώπη): “Υπερβολικές ανισορροπίες και χαμηλή παραγωγικότητα”

https://it.sputniknews.com/20210602/lue-bacchetta-litalia-e-mezza-europa-squilibri-eccessivi-e-poca-produttivita-11569593.html

Η ΕΕ διατηρεί την Ιταλία (και τη μισή Ευρώπη): “Υπερβολικές ανισορροπίες και χαμηλή παραγωγικότητα”

Η ΕΕ διατηρεί την Ιταλία (και τη μισή Ευρώπη): “Υπερβολικές ανισορροπίες και χαμηλή παραγωγικότητα”

Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ίδια κατάσταση και 13 άλλες χώρες μέλη είναι επίσης εκτός ισορροπίας όσον αφορά το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. 02.06.2021, Sputnik Ιταλία

2021-06-02T18: 17 + 0200

2021-06-02T18: 17 + 0200

2021-06-02T18: 17 + 0200

έλλειμμα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιταλία

/ html / head / meta[@name=”og:title”]/@περιεχόμενο

/ html / head / meta[@name=”og:description”]/@περιεχόμενο

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/13/45/134501_0:87:23303.1138_1920x0_80_0_0_eef65f5a119825e96580358b51c01ed8.jpg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τις εαρινές της αποφάσεις σχετικά με τις συνθήκες των οικονομιών των χωρών μελών και έχει πιστοποιήσει ότι λόγω της πανδημίας η πλειοψηφία βρίσκεται σε συνθήκες «ανισορροπίας», αλλά η Ιταλία, μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο, καταγράφει «υπερβολικές ανισορροπίες» Από τη μακροοικονομική άποψη. Στις ανακοινώσεις σχετικά με το εαρινό πακέτο, η εκτελεστική αρχή της ΕΕ υπογράμμισε ότι τα τρωτά σημεία της Ιταλίας αφορούν το «υψηλό δημόσιο χρέος και την παρατεταμένη αδύναμη δυναμική της παραγωγικότητας» που συνδέονται τόσο με την ευθραυστότητα της αγοράς εργασίας όσο και με εκείνες του τραπεζικού τομέα. Επιπλέον, έως και 24 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, στην πραγματικότητα όλες εκτός από τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία, παραβιάζουν το κριτήριο του ελλείμματος, λόγω της πανδημίας Covid-19 και είναι πολύ πάνω από το 3% του ΑΕΠ, άμεση συνέπεια του τις πολιτικές στήριξης των οικονομιών λόγω της κρίσης του Covid. Πρόκειται για Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Φινλανδία. Ωστόσο, η ΕΕ δεν θα ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει λόγω της πανδημίας. Συμβούλια της ΕΕ Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ιταλία πρέπει «να περιορίσει την αύξηση των τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και να αυξήσει τις επενδύσεις». Μεσοπρόθεσμα, η Επιτροπή προσθέτει ότι θα είναι απαραίτητο να βρεθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό του ΑΕγχΠ εστιάζοντας στην «βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη». Επιτροπή, μαζί με τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού». Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξηγεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας θα τεθεί σε ισχύ από το 2023, αλλά “οι συγκεκριμένες καταστάσεις των χωρών θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη”. Η αισιοδοξία των Dombrovskis και Gentiloni Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Valdis Dombrovskis, δήλωσε ότι ήταν πεπεισμένος ότι “η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ είναι πολύ κοντά.” Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, ήδη φέτος η οικονομική δραστηριότητα θα επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κρίση, ακόμη και αν θα παραμείνουν κάποιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών. Ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων, Paolo Gentiloni τόνισε ότι “είναι λογικό να μην ληφθεί σήμερα απόφαση για την κίνηση διαδικασιών για υπερβολικά ελλείμματα”.

READ  Σουβλάκι: Η τιμή είναι υψηλή, παρά τη μείωση του ΦΠΑ και των διεθνών τιμών

3

2021

Δελτίο ειδήσεων

αυτό_IT

Sputnik Italia

[email protected]

+74956456601

ΜΙΑ “Rosiya Segodnya”

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/13/45/134501_0:0:1960:1470_1920x0_80_0_0_0a6b31287adb72aa599c31b0aa3facec.jpg

έλλειμμα, ευρωπαϊκή επιτροπή, Ιταλία

Η Ελλάδα και η Κύπρος στην ίδια κατάσταση και 13 άλλες χώρες μέλη είναι επίσης εκτός ισορροπίας όσον αφορά το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τις εαρινές της αποφάσεις σχετικά με τις συνθήκες των οικονομιών των χωρών μελών και έχει πιστοποιήσει ότι, λόγω της πανδημίας, η πλειοψηφία βρίσκεται σε συνθήκες «ανισορροπίας», αλλά η Ιταλία, μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο, καταγράφουν “Υπερβολικές ανισορροπίες” από μακροοικονομική άποψη.

Στις ανακοινώσεις σχετικά με το εαρινό πακέτο, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ τόνισε ότι τα τρωτά σημεία της Ιταλίας αφορούν το «υψηλό δημόσιο χρέος και την παρατεταμένη αδύναμη δυναμική της παραγωγικότητας» που συνδέονται τόσο με την ευθραυστότητα της αγοράς εργασίας όσο και με εκείνες του τραπεζικού τομέα.

Εννέα άλλες χώρες μέλη, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία, έχουν «ανισορροπίες».

Επιπλέον, έως και 24 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, στην πραγματικότητα όλες εκτός από τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία, παραβιάζουν το κριτήριο του ελλείμματος, λόγω της πανδημίας Covid-19 και είναι πολύ πάνω από το 3% του ΑΕΠ, άμεση συνέπεια του τις πολιτικές στήριξης των οικονομιών λόγω της κρίσης του Covid.

Η Ιταλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που παραβιάζουν τα όρια του ελλείμματος και του χρέους: όπως η ίδια, και άλλες 13 χώρες μέλη.

Πρόκειται για Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Φινλανδία.

READ  «Ένα υπουργείο της θάλασσας για την υποστήριξη του ναυτιλιακού σμήνους» - Corriere Marittimo

Ωστόσο, η ΕΕ δεν θα ξεκινήσει τη διαδικασία παράβασης λόγω της πανδημίας.

Συμβούλια της ΕΕ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ιταλία πρέπει «να περιορίσει την αύξηση των τρεχουσών δαπανών που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και να αυξήσει τις επενδύσεις».

Ως εκ τούτου, η ΕΕ συνιστά τη χρήση του ταμείου ανάκαμψης το 2022 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για τη στήριξη της ανάκαμψης και ταυτόχρονα τη χρήση σύνεσης στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Μεσοπρόθεσμα, η Επιτροπή προσθέτει ότι θα είναι απαραίτητο να βρεθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα και να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό του ΑΕγχΠ εστιάζοντας στην «βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη».

Και επιστρέφουμε στην ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη, η οποία παραμένει προτεραιότητα και στα λόγια της Επιτροπής, μαζί με τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού».

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξηγεί ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας θα τεθεί σε ισχύ από το 2023, αλλά “οι συγκεκριμένες καταστάσεις των χωρών θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη”.

Η αισιοδοξία των Dombrovskis και Gentiloni

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis Dombrovskis, δήλωσε ότι ήταν πεπεισμένος ότι “η οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ είναι πολύ κοντά”.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, ήδη φέτος η οικονομική δραστηριότητα θα επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κρίση, ακόμη και αν θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών.

Ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων, Paolo Gentiloni τόνισε ότι “είναι λογικό σήμερα να μην ληφθεί απόφαση για την κίνηση διαδικασιών για υπερβολικά ελλείμματα”.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close