Η πλατφόρμα ηλεκτρικής κινητικότητας ανοίγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον ηλεκτροκινητήρα, από Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, στις 5 μ.μ., η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί κινουμελικektρικα.ypen.γρ, μέσω των οποίων θα υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής στη δράση “MOVE ELECTRICALLY”.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ακόλουθες κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο KINOMAI ELECTRIC:

 • Άτομα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν ένα καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω μιας μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης. Επιπλέον, έχουν την επιλογή να επιλέξουν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή τρίκυκλο καθώς και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Το οικολογικό δώρο που παρέχεται για αυτήν την κατηγορία είναι:

 • Για την αγορά ή ενοικίαση ενός καθαρά ηλεκτρικού οχήματος Λιανική τιμή πριν από τους φόρους έως και 30.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 20% της αξίας και με μέγιστο ποσό 6.000 ευρώ.

 • Για την αγορά ή ενοικίαση ενός καθαρά ηλεκτρικού οχήματος Λιανική τιμή προ φόρων από 30,001 € έως 50.000 € η επιδότηση ορίζεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο ποσό 6.000 €

 • Για την αγορά μοτοσικλέτας ή τρίκυκλου, το οικολογικό δώρο αντιστοιχεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό 800 €

 • Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, ένα ποσοστό 40% δίνεται στην αξία και με μέγιστο ποσό 800 €

Τα άτομα έχουν επίσης τη δυνατότητα, εάν το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500 € για την αγορά ενός έξυπνου οικιακού φορτιστή, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμαίρεται η ικανότητά τους να το εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη τοποθεσία στην κύρια κατοικία τους.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται πρόσθετη επιδότηση είναι εκείνες με πολλά παιδιά και άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δίτροχων, τρίκυκλων και ποδηλάτων.

Επίσης, είναι προαιρετικό να αποσύρετε ένα παλιό όχημα που έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα από 1-1-2013 και πίσω, ενώ ανήκει στον αιτούντα τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση ενός αυτοκινήτου ανταμείβεται με 1.000 € , ενώ το δίτροχο με 400 €.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι δικαιούχοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για απόσυρση, αλλά μόνο εάν επιλέξουν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν ηλεκτρικό όχημα, με εξαίρεση τα ποδήλατα.

2. Ιδιοκτήτες οχημάτων δημόσιας χρήσης Passenger-TAXI. Οικολογική παρέχεται για αυτήν την κατηγορία Δώρο:

 • Για την αγορά ή ενοικίαση ενός καθαρά ηλεκτρικού οχήματος, με συντελεστή έως και 25% επί της λιανικής τιμής προ φόρου, με μέγιστη τιμή 50.000 ευρώ και μέγιστο ποσό επιδότησης 8.000 ευρώ

 • Για να αγοράσετε ή να νοικιάσετε ένα υβρίδιο συνδέω οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50g / km) με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής πριν από τους φόρους, με μέγιστη τιμή 50.000 € και μέγιστο ποσό επιδότησης € 5.500

 • Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες, η απόσυρση ενός παλαιού ταξί είναι υποχρεωτική, με ημερομηνία εγγραφής 1-1-2013 και πίσω, και η οποία ανταμείβεται με 2.500 €. Έτσι, η μέγιστη ποσότητα οικολογικών Δώρο ορίζεται στα 10.500 € ή 8.000 € για ένα υβριδικό όχημα.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται πρόσθετη επιδότηση είναι εκείνες με πολλά παιδιά και άτομα με αναπηρίες, που λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ.

3. Νομικά πρόσωπα ανεξάρτητης μορφής (μεμονωμένα, SA, IKE, EU, OE, LTD, COINSEP) και μέγεθος (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις). Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως και 3 οχημάτων ή έως και 6, εάν η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν δήμο νησιών. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 € με συντελεστή 15% και μέγιστο οικολογικό ποσό δώρο τα 5.500 €

 • Ηλεκτρικά σκούτερ ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό 800 €

 • Καθαρά ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα βάρους έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής προ φόρου (μέγιστη αξία 50.000 ευρώ) και μέγιστο ποσό 5.500 ευρώ

 • Υβρίδια συνδέω επαγγελματικά οχήματα (χαμηλές εκπομπές έως 50g / km) μάζα έως 3,5 τόνους, με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής πριν από τους φόρους (μέγιστη αξία 50.000 €) και μέγιστο ποσό 4.000 ευρώ

Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει σε συνδυασμό από τις τρεις κατηγορίες ή από μία από αυτές.

Επιπλέον, μπορείτε να αποσύρετε ένα αυτοκίνητο και δίτροχο, με ποσό 1.000 και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι για καθεμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες δικαιούχων, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ανά αριθμό ΦΠΑ.

Η δαπάνη ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη.

Τα βήματα της εφαρμογής

Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δύο στάδια, εκείνη της υποβολής της αίτησης και εκείνη της οικολογικής πληρωμής δώρο.

Η υποβολή αιτημάτων θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

κινουμελικektρικα.ypen.γρ

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνοδεύεται από την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία δικαιούχου, καθώς έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο δράσης.

Ειδικότερα για το αίτημα συμμετοχής, ο δικαιούχος θα εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας:

 1. Κωδικοί πρόσβασης σε δίκτυο ταξί

 2. Εναλλακτικά – και ειδικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κωδικών – η δυνατότητα άμεσης εγγραφής παρέχεται συμπληρώνοντας τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου.

Στο περιβάλλον της πλατφόρμας και μετά την είσοδό του, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώσει τον τύπο οχήματος που θέλει, το μοντέλο, την τιμή και θα σημειώσει στα αντίστοιχα πεδία εάν θέλει φορτιστή σπιτιού (μόνο για φυσικά πρόσωπα και μόνο εάν επιδοτείται για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου), εάν αποσύρει ένα όχημα και εάν εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, συνιστάται στο ενδιαφερόμενο μέρος να επιλέξει “Αποθήκευση” και στη συνέχεια να επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. (Τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν τη μορφή pdf και με μέγεθος αρχείου έως 5 ΜΒ). Στη συνέχεια θα επιλέξει “Αποθήκευση” και “Υποβολή” της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, πρέπει πρώτα να έχουν λάβει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος της επιλογής τους (αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα / τρίκυκλο, ποδήλατο), η οποία θα σφραγίζεται και θα υπογράφεται από τον πωλητή. Χωρίς επισύναψη επίσημης προσφοράς, καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή και θα επιστραφεί στον αιτούντα για να συμπληρώσει το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατάλογοι των επιλέξιμων οχημάτων που δημοσιεύονται είναι ενδεικτικοί, επομένως τα μοντέλα οχημάτων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ενδέχεται να είναι επιλέξιμα εφόσον συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές δράσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που επιδοτείται καθώς και στον τύπο του έξυπνου οικιακού φορτιστή, δύο κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιεύονται στον ιστότοπο δράσης.

Συμπερασματικά, τονίζεται ότι τα μεταχειρισμένα οχήματα, τα οχήματα που προέρχονται από μετατροπή (ακόμη και αν είναι καινούργια) και τα οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή υπερβαίνουν (για αυτοκίνητα) η Λιανική Τιμή Πριν από Φόρος 50.000 € δεν θα γίνει αποδεκτή και δεν θα είναι επιλέξιμος. .

Επίσης, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης, η αγορά του οχήματος στο τέλος της περιόδου μίσθωσης θα είναι υποχρεωτική, έτσι ώστε να γίνει ιδιοκτησία του δικαιούχου.

Γραφείο βοήθειας

Η λειτουργία του Γραφείο βοήθειας επεκτείνεται και θα λαμβάνει κλήσεις από 10.00 π.μ. – 22.00 μ.μ. προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα επαφής είναι:

2131513640, 2131513643, 2131513797, 2131513124 2131513139

Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις ερωτήσεις τους ηλεκτρονικά:

υποστήριξη.κινουμελικektρικα@προηγουμένως.Υπέκα.γρ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social