Ποιες είναι οι νέες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν αποζημίωση

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 33272/816 / 19.8.2020 με το οποίο Σπίτι 16073/287 / 22-4-2020 απόφαση σχετικά με μέτρα για την υποστήριξη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που επηρεάζονται σημαντικά από τις δυσμενείς επιπτώσεις του COVID-19 coronavirus

Οι ακόλουθες περιπτώσεις προστίθενται στην απόφαση ως εξής:

“Ο) Συλλέκτες ρητίνης που δεν έλαβαν την ειδική εποχική αποζημίωση Άρθρο 22 του ν. 1836/1989 κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και δεν επωφελήθηκαν από τακτική επιδότηση ανεργίας κατά την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/5/2020.

Πι) Τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, αποφοίτησαν από τη διετή Σχολή Οδηγών το 2019, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Οδηγών (ΜΗ-ΟΔΗΓΟΣ) και έχουν αναγνωριστικό περιοδείας.

ρ)
Οι πωλητές λαχειοφόρων αγορών, μέλη ασφαλιστικών συνεταιρισμών που είναι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90-95 του κεφαλαίου Χ της υπουργικής απόφασης βάσει των στοιχείων 55575 / I.479 “Σχετικά με την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των διατάξεων των κανονισμών του IKA. συμπερίληψη στην ασφάλιση και είσπραξη εισφορών καθώς και στην κωδικοποίησή τους “(Β’816 / 1965), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Άρθρο 29 του ν. 4331/2015 (Α ’69) “Ασφάλιση δημοφιλών πωλητών λαχειοφόρων αγορών” και με την απόφαση Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα στοιχεία Φ.11321 / 31042/1232 (Β ‘3196/2016), και πληρούν τους όρους ασφάλισης κατά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης. “

Δείτε την απόφαση στο αρχείο φόρου του κόμβου

Δείτε την απόφαση 16073/287 / 22.4.2020 όπως κωδικοποιείται και ισχύει

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

bijou-social