Ποιες είναι οι νέες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν αποζημίωση

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 33272/816 / 19.8.2020 με το οποίο Σπίτι 16073/287 / 22-4-2020 απόφαση σχετικά με μέτρα για την υποστήριξη ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που επηρεάζονται σημαντικά από τις δυσμενείς επιπτώσεις του COVID-19 coronavirus

Οι ακόλουθες περιπτώσεις προστίθενται στην απόφαση ως εξής:

“Ο) Συλλέκτες ρητίνης που δεν έλαβαν την ειδική εποχική αποζημίωση Άρθρο 22 του ν. 1836/1989 κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και δεν επωφελήθηκαν από τακτική επιδότηση ανεργίας κατά την περίοδο από 1/1/2020 έως 31/5/2020.

Πι) Τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, αποφοίτησαν από τη διετή Σχολή Οδηγών το 2019, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Οδηγών (ΜΗ-ΟΔΗΓΟΣ) και έχουν αναγνωριστικό περιοδείας.

ρ)
Οι πωλητές λαχειοφόρων αγορών, μέλη ασφαλιστικών συνεταιρισμών που είναι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90-95 του κεφαλαίου Χ της υπουργικής απόφασης βάσει των στοιχείων 55575 / I.479 “Σχετικά με την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των διατάξεων των κανονισμών του IKA. συμπερίληψη στην ασφάλιση και είσπραξη εισφορών καθώς και στην κωδικοποίησή τους “(Β’816 / 1965), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Άρθρο 29 του ν. 4331/2015 (Α ’69) “Ασφάλιση δημοφιλών πωλητών λαχειοφόρων αγορών” και με την απόφαση Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα στοιχεία Φ.11321 / 31042/1232 (Β ‘3196/2016), και πληρούν τους όρους ασφάλισης κατά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης. “

Δείτε την απόφαση στο αρχείο φόρου του κόμβου

Δείτε την απόφαση 16073/287 / 22.4.2020 όπως κωδικοποιείται και ισχύει

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social