Ποιος και πόσοι θα λάβουν – Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που δεν έχουν υποβάλει αγωγές

Αντίθετα, χιλιάδες συνταξιούχοι μετρούν για να λάβουν τις αναδρομικές προοπτικές που αντιστοιχούν σε αντισυνταγματικές περικοπές στους νόμους μνημονίων βάσει των προηγούμενων και πρόσφατων αποφάσεων της ΕπΣ. Η πληρωμή τους αναμένεται να γίνει τις τελευταίες δέκα ημέρες του Οκτωβρίου. Ο δικηγόρος, ειδικός κοινωνικής ασφάλισης, Dionysis Rizos εξηγεί λεπτομερώς στο enikos.gr ποιος και πόσοι έχουν λάβει και τι θα συμβεί σε αυτούς συνταξιούχοι δεν έχουν καταθέσει αγωγές.

Ο δικηγόρος, Dionysis Rizos, γράφει

Η διαδικασία πληρωμής μπαίνει στο τελικό στάδιο σε περίπου 850 – 900 χιλιάδες συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα της αναδρομικός που αντιστοιχούν σε αντισυνταγματικές περικοπές νόμων μνημονίων βάσει των παλαιών και πρόσφατων αποφάσεων της ΕπΣ. Η πληρωμή, όπως φαίνεται από όλα, θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δέκα ημέρες του Οκτωβρίου. Τα ποσά που θα πληρωθούν δεν θα είναι ασφαλισμένα ενώ η φορολογία θα γίνεται με παρακράτηση φόρου. Επιπλέον, τα ποσά αυτά δεν θα αντισταθμιστούν από χρεώσεις του δικαιούχου προς το κράτος ή την EFKA. Στις σχετικές αποφάσεις της ΕπΣ, οι διατάξεις που αφορούν: 11 μήνες από 6/2015 έως 5/2016, όταν ψηφίστηκε ο κ. Κατρουγκούλου, θεωρήθηκαν αντισυνταγματικές.

1. Η μείωση κατά 12% στο μέρος της κύριας σύνταξης που ξεπέρασε την 31/12/2014 τα 1.300 €.

2. Η μείωση από το 1ο ευρώ στο άθροισμα του κύριου και του βοηθητικού με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για σωρευτικά ποσά 1.000 €, 1.500 €, 2.000 € και 3.000 € αντίστοιχα.

3. Η μείωση των ποσών των επικουρικών συντάξεων 10%, 15% και 20% για τις επικουρικές συντάξεις που ξεπέρασαν τα 250 €, ξεπέρασε τα 250 € και τα 300 € αντίστοιχα.

Με την κυβερνητική τροποποίηση, ωστόσο, θα επιστραφούν μόνο τα ποσά που σχετίζονται με τις κύριες συντάξεις, ενώ δεν γίνεται αναφορά στα δώρα και τα επιδόματα. Στην πραγματικότητα, μετά την καταβολή των ποσών, τυχόν άλλη πιθανή απαίτηση των συνταξιούχων αποσβένεται και κανένα άλλο ποσό δεν μπορεί να ζητηθεί εκτός εάν ο συνταξιούχος έχει ήδη προσφύγει στο δικαστήριο. Συγκεκριμένα, το ποσό που θα χορηγηθεί αφορά:

– 850 – 900.000 χιλιάδες συνταξιούχοι δικαιούχοι κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα που έλαβαν κύρια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ ή άθροισμα κύριων και επικουρικών άνω των 1.000 ευρώ.

– τα ποσά που βασίζονται στην απόφαση του CoF μειώνονται σε 11 μήνες από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.

Το ποσό που θα χορηγηθεί δεν αφορά:

τα ποσά των δώρων και των επιδομάτων

– περικοπές στις επικουρικές συντάξεις που θεωρήθηκαν επίσης αντισυνταγματικές

– συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα των οποίων η σύνταξη ήταν και είναι κάτω των 1.000 ευρώ

τόκος για επιστροφές

Θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς αυτοί που έχουν καταθέσει αγωγή σε περίπτωση που στο μέλλον τα αθωωθούν τα δικαστήρια, τα ποσά που κερδίζονται θα καταβάλλονται ανά δικαστική απόφαση μείον τις αναδρομικές πληρωμές που θα λάβει κάθε συνταξιούχος. Έτσι, η πληρωμή αναδρομικών πληρωμών δημιουργεί 3 κατηγορίες συνταξιούχων για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά δεδομένα και η μεταχείριση τους είναι εντελώς άνιση. ΕΙΔΙΚΑ :

1η κατηγορία: Όσοι έχουν δικαίωμα αναδρομικά και έχουν υποβάλει αγωγή

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που έλαβαν κύρια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ ή το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών τους ήταν πάνω από 1.000 ευρώ και έχουν ήδη ασκήσει αγωγές. Θα λάβουν το ποσό της αναδρομικής και χωρίς κανέναν περιορισμό θα μπορούν να συνεχίσουν την αγωγή.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος IKA που αποχώρησε το 2013 με κύρια σύνταξη 1.435,5 € και επικουρικό 442,1 €. Έχει υποβάλει αγωγή και ισχυρίζεται:

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος έχει συνολική απαίτηση € 5.260,48. Αναμένει να λάβει 1,567,2 € ακαθάριστο τον Οκτώβριο. Θα μπορεί να διεκδικήσει το υπόλοιπο 3.693.2 στο δικαστήριο και εάν κερδίσει την αγωγή του, θα μπορεί να λάβει το επιπλέον ποσό.

2η Κατηγορία: Όσοι έχουν δικαίωμα αναδρομικά και μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει αγωγή

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που έλαβαν μια κύρια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ ή το άθροισμα των κύριων και επικουρικών τους ήταν πάνω από 1.000 ευρώ, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν αναλάβει νομική δράση. Για αυτά, η πληρωμή αναδρομικών πληρωμών κλείνει το ζήτημα και τίποτα νέο δεν μπορεί να αξιωθεί. Από την ημερομηνία πληρωμής δεν υπάρχει καμία άλλη αξίωση. Εάν κάποιος επιθυμεί να μηνύσει, πρέπει να το κάνει πριν από την πληρωμή.

Παράδειγμα

Στο παραπάνω παράδειγμα, λαμβάνεται μια κύρια σύνταξη 1.435,5 € και επικουρική 442,1 ευρώ. Έτσι, ο πιθανός ισχυρισμός θα ήταν:

Ο συνταξιούχος θα λάβει 1.567,2 € ακαθάριστο. Τα υπόλοιπα που θα μπορούσε να ζητήσει από την πληρωμή και μετά χάνονται.

3η κατηγορία: Όσοι δεν θα λάβουν κανένα ποσό

Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκουμε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους χαμηλού εισοδήματος των οποίων η κύρια σύνταξη ήταν μικρότερη από 1.000 ευρώ ή το άθροισμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων τους δεν ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ. Αυτά δεν θα λάβουν χρήματα.

Παράδειγμα

Συνταξιούχος IKA με κύρια σύνταξη 775,1 € και συμπληρωματικός 142,1 €. Θα μπορούσε να ισχυριστεί:

Αυτός ο συνταξιούχος δεν θα λάβει τίποτα.

Κληρονόμοι

Δεδομένου ότι η σύνταξη είναι προσωπικό δικαίωμα, οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που έλαβαν σύνταξη και είχαν δικαίωμα αναδρομικά, αλλά κατά την ενδιάμεση περίοδο από το 2015 έως σήμερα “αριστερά”, δεν θα πάρουν κάποιο ποσό από μια νεότερη απόφαση. Ούτε οι επιζών σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη χήρας θα λάβουν μόνο εάν η σύνταξη χήρας έχει χορηγηθεί πριν από τις 5/2016 και αυτό με τη σειρά του υπερβαίνει το όριο των 1.000 ευρώ. Αντίθετα, εάν ο νεκρός έχει υποβάλει αγωγή και έχει ήδη υποβάλει αγωγή, μπορεί να συνεχίσει την αξίωση ως διάδοχος της δίκης και εάν αθωωθούν στο δικαστήριο, τότε μπορούν να λάβουν κάποιο ποσό.

Κρατικοί συνταξιούχοι

Χιλιάδες δημόσιοι συνταξιούχοι περιμένουν καθώς η αντίστοιχη τροποποίηση αναμένεται ελαφρώς διαφορετική για αυτές τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ποσά των αναδρομικών πληρωμών που θα δοθούν στους δημόσιους συνταξιούχους θα είναι χαμηλότερα.

Παραδείγματα

– Ο συνταξιούχος του ΟΑΕΕ / πρώην TEVE με συνολική ασφάλιση 37 ετών και η ακαθάριστη κύρια σύνταξή του ανήλθαν σε 1.612,1 €. Η περικοπή του νόμου 4051/12 είναι 22,9 € / μήνα και η περικοπή του νόμου 4093/2012 είναι 73,4 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 1.059,3 ευρώ.

– Συνταξιούχος ΟΑΕΕ / πρώην ΤΑΕ με συνολικά 40 χρόνια και ακαθάριστη κύρια σύνταξη στα 1.255,4 ευρώ. Η περικοπή του νόμου 4051/12 είναι 0 € καθώς δεν ξεπερνά τα 1.300 € ενώ η περικοπή του νόμου 4093/2012 είναι 62,77 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 690,47 ευρώ.

– Συνταξιούχος της TSMEDE με συνολική ασφάλιση 35 ετών και ακαθάριστη κύρια σύνταξη στα 2.094,9 €. Η περικοπή του νόμου 4051/12 είναι 59,8 € / μήνα ενώ η περικοπή του νόμου 4093/2012 είναι 173,8 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 2.569,6 ευρώ.

– Συνταξιούχος ΕΤΑΑ / πρώην TSAW με συνολικά 42 έτη ασφάλισης και ακαθάριστη κύρια σύνταξη σε 1.899,1 ευρώ. Η περικοπή του νόμου 4051/12 είναι 44,1 € / μήνα ενώ η περικοπή του νόμου 4093/2012 είναι 162,3 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 2.270,4 ευρώ.

– Συνταξιούχος ΕΤΑΑ / πρώην Νομικό Ταμείο με συνολικά 44 χρόνια ασφάλισης και ακαθάριστη κύρια σύνταξη ανήλθε σε 1.345 ευρώ. Η περικοπή του νόμου 4051/12 είναι 14,08 € / μήνα ενώ η περικοπή του νόμου 4093/2012 είναι 131,4 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 1.600,5 ευρώ.

– συνταξιούχος IKA με συνολική ασφάλιση 39 ετών και ακαθάριστη κύρια σύνταξη 1.389,1 € και επικουρική στα 344,1 € / μήνα. Για την κύρια σύνταξη η μείωση του νόμου 4051/12 είναι 6,15 € / μήνα και η μείωση του νόμου 4093/2012 είναι 134,51 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 1.547,15 ευρώ.

– συνταξιούχος IKA με συνολικά 35 έτη και ακαθάριστη κύρια σύνταξη 1.041 € και συμπληρωματική σύνταξη 294,1 € / μήνα. Για την κύρια σύνταξη η μείωση του νόμου 4051/12 είναι 0 € / μήνα και η μείωση του νόμου 4093/2012 είναι 52,05 € / μήνα. Επομένως, για συνολικά 11 μήνες, θα δικαιούται αναδρομικά 572,55 ευρώ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

bijou-social