Πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας: Ποιος προστατεύεται από απολύσεις

Το πρόγραμμα επιδότησης για νέες θέσεις εργασίας ξεκινά την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου και ισχύει έως ότου εξαντληθούν οι κενές θέσεις.

Μια τροπολογία που κατατέθηκε απόψε, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο αθλητικό νομοσχέδιο ορίζει το νέο πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεις εργασίας. Το νέο πρόγραμμα έχει δύο βασικές ημερομηνίες:

 • Ξεκινά την Πέμπτη 1ο Οκτώβριος και ισχύει έως ότου εξαντληθούν οι θέσεις
 • Η δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα είναι η βασική ημερομηνία για τον αριθμό των εργαζομένων που η εταιρεία πρέπει να διατηρήσει για 6 μήνες συν τους νέους επιδοτούμενους υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο, Πέμπτη και στη συνέχεια αναμένεται να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη του νόμου, Οι επιδοτούμενες εργασίες είναι επιπρόσθετες στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας κατά τη δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα. Η εταιρεία που θα κάνει νέες προσλήψεις ή προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι:

α) ενημερώνεται για τη φορολογία και την ασφάλιση ή έχει εξοφλήσει τυχόν επιβεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και την e-EFKA,

β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περίοδο επιδότησης της νέας εργασίας

Ο κανονισμός αναλύει ποιες θέσεις προστατεύονται για τους 6 μήνες της επιδότησης“Οι ενεργές θέσεις εργασίας στην εταιρεία κατά τη δημοσίευση του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ανασταλεί, αυξήθηκαν από τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας.

Για παράδειγμα: Η εταιρεία απασχολεί 10 υπαλλήλους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα και προσλαμβάνει άλλους 3 με επιδότηση. Είναι υποχρεωμένος να κρατήσει το 13 για 6 μήνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγραμματίστε 100.000 εργασίες – Τα βασικά, πότε να ξεκινήσετε

Προγραμματίστε 100.000 εργασίες – Τα βασικά, πότε να ξεκινήσετε

Η προσοχή, από την εξίσωση του “ίδιου αριθμού υπαλλήλων” αποκλείεται:

 • Εκείνοι που παραιτούνται
 • Εκείνοι που συνταξιοδοτούνται
 • Εκείνοι που έχουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου που λήγουν εντός 6 μηνών

Προσοχή, Μόνο οι εργαζόμενοι που ήταν άνεργοι για τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψη συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δηλαδή, η νέα πρόσληψη, κατά τη στιγμή της πρόσληψης, δεν πρέπει να έχει ενεργό σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον 1 μήνα.

Μετά από 6 μήνες δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος προστασίας. Ο εργοδότης διατηρεί τον υπάλληλο εάν θέλει, δηλαδή, είναι στη διάθεση του διαχειριστικού του δικαιώματος.

Οι βασικές αρχές του νέου προγράμματος είναι:

 1. Αφορά κάθε είδους επιχείρηση, χωρίς περιορισμούς
 2. Επιδοτεί τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές του νέου υπαλλήλου για 6 μήνες μετά από δήλωση που θα κάνει η εταιρεία στο PS ERGANI. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών αφορά επίσης τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στα δώρα και το επίδομα άδειας.
 3. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται επιπλέον των παραπάνω και με 200 ευρώ στον καθαρό μηνιαίο μισθό.
 4. Μετά το τέλος των 6 μηνών, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην εταιρεία – εργοδότη που τον προσέλαβε, εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, πληρώνεται πλήρως από αυτήν τώρα.
 5. Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ούτε μπορούν να ανασταλούν οι συμβάσεις εργασίας τους.
 6. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1.10.2020 και θα διαρκέσει έως ότου εξαντληθούν οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.
 7. Σε περίπτωση μετά από διασταυρούμενους ελέγχους, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εταιρεία – εργοδότης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, αφαιρεί από το πρόγραμμα και πληρώνει το σύνολο για 6 μήνες που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εισφορές ασφάλισης μισθού και εάν ο εργαζόμενος προέρχεται από την εγγεγραμμένη μακροπρόθεσμη άνεργοι στον ΟΑΕ επίσης από την καταβολή οικονομικής βοήθειας 200 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί επίσης από την ίδια την εταιρεία.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social