Πώς να πληρώσετε τους φετινούς φόρους: Διακανονισμός χρεών, δόσεις και εκπτώσεις – Newsbomb – Νέα

Έως και 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να εξοφληθούν φέτος από εκατομμύρια φορολογουμένων των χρεών που αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου προσωπικού εισοδήματος και τις δηλώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ENFIA).

Οι εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής είναι:

Σε 6-8 μηνιαίες δόσεις: Η νομοθεσία έδωσε στους φορολογούμενους την ευκαιρία να εξοφλήσουν τα χρέη των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες έχουν ήδη λήξει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2020 και κάθε ένα από τα υπόλοιπα έξι λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα. ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022. Επιπλέον, τα άτομα είχαν την ευκαιρία να εξοφλήσουν το ENFIA 2020 σε 6 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2020 και την έκτη εργάσιμη ημέρα του μήνα Φεβρουαρίου 2022.

Όσον αφορά τα χρέη των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, το αναλυτικό πρόγραμμα για τη λήξη των μηνιαίων δόσεων, τα ποσά τους και το “Ταυτότητα χρέους” (TO) έχουν ήδη αναρτηθεί στο TAXISnet Το ίδιο θα συμβεί μόλις εκδοθούν τα σημειώματα διακανονισμού ENFIA (είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών). Προκειμένου ο φορολογούμενος να ενημερωθεί για τα δεδομένα των δόσεων των χρεών του και να τα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή τους, πρέπει να εισαγάγει το TAXISnet, να επιλέξει “Εξατομικευμένες πληροφορίες” και, στη συνέχεια, “Λεπτομέρειες χρέους εκτός κανονισμού”. Η πληρωμή κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να γίνει είτε με πληρωμή μετρητών σε οποιαδήποτε τράπεζα ATM είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Μέχρι 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα: Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει πιστωτική κάρτα, ακόμη και αν το υπόλοιπο αγορών είναι σημαντικά χαμηλότερο από το συνολικό χρέος του, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της χρέωσης μέσω της κάρτας του και να χρεωθεί απευθείας στον μηνιαίο λογαριασμό της κάρτας με ένα μόνο μέρος από το χρέος. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα επιλέξει μεταξύ 2 και 12, θα χρεωθεί απευθείας με ½ ή 1/3 ή ¼ ή 1/5 ή 1/6 ή 1/7 ή 1/8 ή 1/9 ή 1/10 ή 1/11 ή 1/12 του χρέους. Στη συνέχεια, η τράπεζα που διαχειρίζεται την κάρτα θα την χρεώσει στους λογαριασμούς των επόμενων μηνών με το ίδιο κλάσμα του χρέους. Με αυτόν τον τρόπο ο φορολογούμενος αποκτά το δικαίωμα να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! Η πληρωμή του χρέους με πιστωτική κάρτα μπορεί να γίνει από τον ιστότοπο web banking της τράπεζας όπου ο φορολογούμενος έχει εκδώσει την κάρτα του.

Μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις τόκων με τον “σταθερό κανονισμό” του νόμου 4646/2019: Οι φόροι των εκκαθαριστικών σημειώσεων των φετινών φορολογικών δηλώσεων και ENFIA μπορούν να καταβληθούν φέτος σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις με τον «σταθερό κανονισμό» του νόμου 4646/2019. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι μηνιαίες δόσεις της «σταθερής προσαρμογής» δεν θα είναι άτοκες, αλλά θα χρεώνονται με τόκους που υπολογίζονται με ετήσια επιτόκια 5,32% εάν επιλέγονται 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις και 6,82% εάν 12 έως 24 επιλέγονται μηνιαίες δόσεις.

Για να συμμετάσχετε στην “σταθερή συμφωνία”, δεν χρειάζεται καθυστέρηση δόσης του χρέους. Η συμπερίληψη σε αυτήν τη ρύθμιση μπορεί επίσης να γίνει αφού μία δόση του χρέους καθυστερήσει ή περισσότερες από μία δόσεις του χρέους ή ακόμη και αν ολόκληρο το ποσό του χρέους καθυστερήσει.

Η αίτηση συμπερίληψης στον κανονισμό πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος TAXISnet, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AADE), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr. Κατά την υποβολή και συμπλήρωση της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά, ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του.

Απαιτούνται τα 5 “βήματα”

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης και υποβολής της αίτησης και η υπεύθυνη δήλωση για τη συμπερίληψη του χρέους του εκκαθαριστή στη νέα «σταθερή ρύθμιση» των 24 μηνιαίων δόσεων απαιτεί από κάθε ενδιαφερόμενο φορολογούμενο να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:

1. Είσοδος στο σύστημα TAXISnet και στην εφαρμογή “Εφαρμογή διακανονισμού χρεών”: Από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία βρίσκεται στο www.aade.gr, ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει για να “Υπηρεσίες προς πολίτες”, “Χρέος εφαρμογή διακανονισμού “και” Σύνδεση στην εφαρμογή “. Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet για να εισέλθει στο κύριο μενού της αίτησης για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διακανονισμού χρεών στην εφορία.

2. Εισαγωγή στη δήλωση υπεύθυνης φόρμας αίτησης: Από το κύριο μενού της αίτησης, ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει “Συνέχεια” δίπλα στην ένδειξη “P7 Αίτηση για μόνιμο διακανονισμό του νόμου 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4646/2019” και , στη συνέχεια, “Υποβολή νέας” αίτησης. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξει “Ρύθμιση έως 24 δόσεων”, οπότε τα χρέη του θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταγράψει το καθαρό μηνιαίο εισόδημά του και τα μηνιαία έξοδά του. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα καθορίσει το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που θα του ζητηθεί να πληρώσει με την εξόφληση του χρέους του και, κατά συνέπεια, θα καθορίσει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και 24. Όσο περισσότερο τόσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ μηνιαίων εσόδων και μηνιαίων εξόδων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα εγκρίνει το σύστημα. Επιλέγοντας “Επόμενη σελίδα” θα εμφανιστεί στη συνέχεια το έντυπο δήλωσης υπεύθυνης αίτησης με τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητάς του συμπληρωμένα στην οθόνη του υπολογιστή του.

3. Ολοκλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης: Ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει δεδομένα που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό εισόδημα και την κατάσταση ιδιοκτησίας του. Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι σε θέση να επιλέξει την εξαγωγή αυτών των δεδομένων από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9. Εάν έχει εισόδημα ή ακίνητη περιουσία που δεν έχει συμπεριληφθεί στις σχετικές δηλώσεις, πρέπει να τα δηλώσει επιπλέον. Πρέπει επίσης να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν εκκρεμεί ποινικό αδίκημα φοροδιαφυγής. Ο φορολογούμενος πρέπει επίσης να δηλώσει τον IBAN τουλάχιστον ενός από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μέσω του οποίου θα πραγματοποιεί τις πληρωμές των μηνιαίων δόσεων του κανονισμού.

4. Υποβολή αίτησης: Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσης υπευθυνότητας της αίτησης, ο φορολογούμενος πρέπει να “κάνει κλικ” στην ένδειξη “Υποβολή αίτησης”. Η αίτηση, εάν δεν έχει σφάλμα ή έλλειψη, υποβάλλεται και υποβάλλεται, στη συνέχεια, υποβάλλεται σε επεξεργασία αμέσως από το σύστημα TAXISnet. Αμέσως, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του προς έγκριση κανονισμού, δηλαδή: το ποσό του χρέους που ρυθμίζεται, το ποσό των τόκων που χρεώνονται στο χρέος, ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων, η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης, η προθεσμία για την πληρωμή της δεύτερης δόσης το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης, το συνολικό πληρωτέο ποσό και το Regulated Identity Identity (TF), ένας κωδικός αριθμός τριών μερών, που εκδόθηκε από το σύστημα TAXISnet κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης και χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της ρυθμιζόμενης χρέος από το σύστημα κάθε φορά που ο φορολογούμενος πληρώνει μια δόση του διακανονισμού.

5. Επιβεβαίωση κανονισμού: Για να επικυρωθεί και να γίνει αποδεκτή από το σύστημα ο ζητούμενος κανονισμός, ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει το ποσό της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η πληρωμή της πρώτης δόσης μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ATM ενός υποκαταστήματος της τράπεζας του φορολογούμενου. Η αποπληρωμή της δόσης είναι δυνατή εισάγοντας το Regulated Identity Identity (TPO), δηλαδή τον ειδικό τριψήφιο πολυψήφιο κωδικό αριθμό που συνοδεύει το ρυθμιζόμενο χρέος.

Το αργότερο τρεις ημέρες μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, το σύστημα TAXISnet εμφανίζει τον επικυρωμένο κανονισμό και παρουσιάζει τη λίστα με τις προθεσμίες πληρωμής των υπόλοιπων μηνιαίων δόσεων του κανονισμού. Κάθε δόση, από τη δεύτερη έως την τελευταία, πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η πληρωμή κάθε δόσης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

Πηγή: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Δείτε όλα τα τελευταία Νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στις Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Coronavirus: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι κρίσιμη – Το άγχος για το ασυμπτωματικό

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social