Οικονομία

Πώς να συνταξιοδοτηθείτε

Συντάξεις – Οδηγός συνταξιοδότησης για υποψηφίους συνταξιούχοι παρουσιάστε “ΤΑ ΝΕΑ”. Το κλειδί για τη μείωση του χρόνου χορήγησης της σύνταξης είναι η έκδοση πριν από την αίτηση συνταξιοδότηση πιστοποιητικά χρόνου ασφάλισης

Είναι σημαντικό για τη μείωση του χρόνου απονομής σύνταξη είναι η έκδοση πριν από την εφαρμογή συνταξιοδότηση πιστοποιητικά χρόνου ασφάλισης καθώς αυτό πιστοποιεί το χρόνο που αφιερώνει ο ασφαλισμένος σε ένα ή περισσότερα ταμεία και έτσι διασφαλίζει την άμεση έκδοση της προσωρινής σύνταξης και την ταχεία ολοκλήρωση της προθεσμίας για την έκδοση της τελικής απόφασης.

Τελευταία νέα

1. Τι σημαίνει το ίδρυμα; σύνταξη σωστά?

Ο καθορισμός συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι τόσο οι ελάχιστες ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία που απαιτείται από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα. Από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, το καθιερωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη.

Είναι σημαντικό κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι συνδυασμένες προϋποθέσεις – όριο χρόνου και ηλικίας ασφάλισης – για να μην απορριφθεί η αίτηση. Σημειώνεται ότι περίπου το 10% των αιτήσεων απορρίπτονται λόγω μη εκπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της EFKA. Η ηλεκτρονική εφαρμογή περιλαμβάνει αναφορά στον συνολικό χρόνο ασφάλισης, εάν υπάρχει η επιθυμία εξαργύρωσης πλαστών χρόνων και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, όπως π.χ. εάν ο ασφαλισμένος σταμάτησε να λειτουργεί και πότε.

2. Πώς είναι συντάξεις;

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από:
– Η εθνική σύνταξη (384 ευρώ) απαιτεί 20 χρόνια ασφάλισης και 40 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα ή 15 χρόνια ασφάλισης (345,60 ευρώ).
– Για την αντισταθμιστική, βάσει του (ποσοστού) του συνολικού χρόνου ασφάλισης και του μέσου μισθού από τον μισθό από το 2002 έως τη συνταξιοδότηση. Επιπλέον, προσαυξήσεις για όσους πληρώνουν πάνω από 20% ασφαλιστικές εισφορές (βαριά, DEKO – τράπεζες, 13ος-14ος μισθός, παράλληλη ασφάλιση).

3. Ποια είναι η κατάσταση των πλαστών ετών;
Ο ασφαλισμένος μπορεί να κερδίσει έως και 10 εικονικά έτη ασφάλισης μέσω εξαργύρωσης. Η αναγνώριση και η εξαργύρωση πλασματικών ετών ασφάλισης που παρέχονται από το νόμο είναι μια επιλογή όχι μόνο να είστε σε θέση να συνταξιοδοτηθείτε νωρίτερα, αλλά και να αυξήσετε το ποσό της σύνταξης που θα λάβετε. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται από την εξαργύρωση λαμβάνονται υπόψη για την αύξηση της αποζημίωσης (επηρεάζουν τα ποσοστά αντικατάστασης αλλά και το ποσό των συνταξιοδοτικών αποδοχών) και για τον σχηματισμό της εθνικής σύνταξης (σε περίπτωση ασφαλιστικών ετών μεταξύ 15 και 20 ετών) . Οι χρόνοι μη εξαργύρωσης αφορούν μόνο την ολοκλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση.
Οι πιο κοινές περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών είναι οι ακόλουθες:
– Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου.
– Γονική άδεια.
– Εκπαιδευτική άδεια.
– Στρατιωτική θητεία υποψηφίου για συνταξιοδότηση.
– Στρατιωτική θητεία του ασφαλισμένου -30% (ίδρυμα 2011-2014).
– Στρατιωτική θητεία συνταξιούχου υποψηφίου -30% (ίδρυμα 2011-2014).
– Ωρα διαβάσματος.
– Ταυτοποίηση παιδιών.
– Άδειο χρόνο.

READ  Η AEGEAN λαμβάνει το πρώτο "μεγάλο" αεροσκάφος της οικογένειας A320neo, το Airbus A321neo | ΤΑΞΙΔΙ

4. Με βάση ποια κέρδη υπολογίζονται οι αποκτήσεις εικονικών ετών;

Με βάση τα κέρδη των ασφαλισμένων κατά τον τελευταίο μήνα της εργασίας πριν από τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Σε περίπτωση που η απασχόληση δεν είναι πλήρης, τότε μειώνεται σε πλήρη απασχόληση και υπολογίζεται βάσει της αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτήν. Η πληρωμή του ποσού εξαργύρωσης πραγματοποιείται:
α) Εφάπαξ ποσό, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος απόκτησης. Δεν εξαιρείται η εξαργύρωση χρόνου μικρότερη του ενός έτους.
β) Σε ίσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίστηκαν (όσες δόσεις αναγνωρίστηκαν οι μήνες). Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής μιας δόσης, το ποσό του χρεώνεται με τις πρόσθετες χρεώσεις που παρέχονται.
γ) Σε περίπτωση δημιουργίας δικαιώματος σύνταξης ή αύξησης του ποσού της σύνταξης, το ποσό εξαργύρωσης παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη έως την καταβολή ποσού ίσου με το 25% του ποσού της σύνταξης.

5. Ποιο είναι το καθεστώς συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, χιλιάδες μητέρες με ανήλικο παιδί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλικία μετάβασης για να κλειδώσουν πριν από την ηλικία των 67 ετών και πριν από την ηλικία των 62 το 2020.
Αυτές οι κατηγορίες είναι:
– Στο IKA το ανήλικο παιδί πρέπει να υπάρχει έως το 2012 και ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012.
– Στο DEKO – bank Funds, ο ανήλικος χρειάζεται έως το 2012 και ο ασφαλισμένος να είναι 25 ετών έως το 2012.
– Στο κράτος, η σύνταξη με ανήλικο παιδί ισχύει και για τους δύο γονείς και εφαρμόζεται ακόμη και αν το παιδί γεννήθηκε μετά το 2012, εφόσον οι γονείς ήταν 25 ετών έως το 2012. Υπογραμμίζεται ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης διαφέρουν στο IKA, DEKO, τράπεζες και κοινό.

READ  Σχέδια για την επέκταση του μετρό - Σε ποιες νέες περιοχές θα πάει, πού θα ανοίξουν οι σταθμοί | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

6. Ποιες αλλαγές έρχονται στην ηλικία συνταξιοδότησης από το 2022;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έως το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εάν έχουν εξασφαλιστεί ορισμένα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 όρια ηλικίας για 15 χρόνια ασφάλισης και 62 για 40 χρόνια ασφάλισης. Τα ακόλουθα πρέπει να αποσαφηνιστούν:
α) Τα ασφαλισμένα άτομα που έχουν καθιερώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/21 (δηλαδή όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης) δεν επηρεάζονται από τους κανονισμούς που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2022 οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς οποιοσδήποτε περιορισμός.
β) Η κατάργηση αφορά όσους δεν έχουν θεσπίσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/2021 (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης).

7. Ποιες είναι οι αλλαγές στις νέες συντάξεις (ποσοστά αντικατάστασης);

Τα ποσοστά αντικατάστασης των κύριων συντάξεων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους και για τα έτη ασφάλισης αυξάνονται από 30,1 και άνω. Οι αλλαγές έρχονται αναδρομικά (Δεκέμβριος) από την 1η Οκτωβρίου 2019 και καταλαμβάνουν όλες τις συντάξεις, παλαιές και νέες, πριν και μετά τον νόμο Κατρουγκάλος. Επισημαίνεται ότι εκείνοι οι παλιοί συνταξιούχοι που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από το νόμο των Κατρουγκάλων και έχουν στην κύρια σύνταξή τους μια αρνητική προσωπική διαφορά ή μια πολύ μικρή θετική προσωπική διαφορά θα λάβουν αυξήσεις, οι οποίες θα δοθούν σε 5 δόσεις (από αυτό το έτος έως το 2024) . Και φυσικά όλοι οι άλλοι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, που έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και προσωπική διαφορά, θα δουν τη μείωση της προσωπικής τους διαφοράς και τις μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων πλησιάζουν.
Οι περισσότεροι συνταξιούχοι, ωστόσο, θα βρουν μόνο μείωση της προσωπικής τους διαφοράς, δηλαδή μια λογιστική αντιστάθμιση κάθε αύξησης που έπρεπε να λάβουν από το νόμο του Βρούτση και όχι σε μετρητά.

READ  Οι τράπεζες θέλουν να ξαναρχίσουν δημοπρασίες από τον Οκτώβριο Greek Economy

8. Ποιες αλλαγές έρχονται στην καταβολή του εφάπαξ ποσού και της προσωρινής σύνταξης;

Θα δοθεί προκαταβολή για πρώτη φορά στους φορείς ανάθεσης και των 31 πρώην Ταμείων Προνοίας, τα οποία συγχωνεύθηκαν στο ETEAEP. Το ακριβές ποσοστό της προκαταβολής για το εφάπαξ ποσό – το οποίο εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 50% έως 80% – θα καθοριστεί την επόμενη περίοδο με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση. Οι προκαταβολές θα χορηγηθούν εντός τριών μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και σε κάθε περίπτωση μόλις εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης. Επίσης τον επόμενο μήνα, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της αυξημένης προσωρινής σύνταξης. Η προσωρινή σύνταξη στα Ταμεία Εργαζομένων αυξάνεται στο 80% του μέσου μισθού του προηγούμενου έτους, αντί του 50% που υπολογίστηκε στις αιτήσεις από τις 13/5/2016. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, αυξάνεται στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των τελευταίων 12 μηνών, αντί του 50% που υπολογίστηκε στις αιτήσεις από τις 13/5/2016.

Με πληροφορίες από στο.gr

τελευταίος Νέα στο ipaidia.gr

Αναδρομική: Πόσο θα λάβουν οι συνταξιούχοι – Πότε θα εισέλθει το αναδρομικό

Βρουτσής: Τηλεργασία, αναδρομική, συντάξεις και 100.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ

Αναδρομική: Πληρωμές σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους – Όλα τα ΝΕΑ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close
Close