Σπουδές στην Ελλάδα: 1.287.000 ευρώ για διεθνοποίηση ελληνικών πανεπιστημίων

Ο σκοπός της δράσης είναι να προωθήσει την Ελλάδα ως διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό

Δράση με τίτλο «Μελέτη στην Ελλάδα: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση Ελληνικών Πανεπιστημίων» προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προωθήσει την Ελλάδα ως διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό και να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις δράσεις εξωστρέφειας ελληνικών πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, καθώς και τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων ξένων γλωσσών.

Για το σκοπό αυτό αναμένεται να διατεθούν 1.287.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

Η δράση αφορά τη λειτουργία και την επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη λειτουργικής δράσης «Μελέτη στην Ελλάδα», προκειμένου να προωθηθεί η Ελλάδα ως διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός και να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ως επιχείρηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ξένων γλωσσών.

Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πύλη πληροφοριών, οργάνωσης και παροχής συμβουλών για
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μια «εκπαιδευτική γέφυρα» μεταξύ Ελλάδας και χωρών
στο εξωτερικό, καθώς και τη δυνατότητα παροχής “μονοαπευθυντικών” υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενιαίου ιστότοπου του ελληνικού κράτους, ο οποίος θα προωθήσει τις ευκαιρίες σπουδών για διεθνείς φοιτητές, καθώς και τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και όλες τις πληροφορίες που συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίησή τους.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω δράσεων, όπως:

• Συλλογή, παροχή και συνεχής ενημέρωση πληροφοριών για μελέτες που προσφέρονται από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ξένων γλωσσών, διαμονή, υποτροφίες κ.λπ.),

• Συλλογή, παροχή και συνεχής ενημέρωση πληροφοριών για εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό στην Ελλάδα (καλοκαιρινά σχολεία, προγράμματα ταξιδιωτικών σπουδών, ερευνητικές υποτροφίες, πρακτική άσκηση, εξάμηνα στο εξωτερικό κ.λπ.)

• Οργάνωση προγραμμάτων σπουδών στο εξωτερικό, θερινά-χειμερινά σχολεία, εργαστήρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην πολυεπίπεδη συνεργασία Ελλήνων με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Δικτύωση και συνεχής διασύνδεση των ακαδημαϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

• Υποστήριξη και προβολή, εντός και εκτός Ελλάδας, όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα (συνεντεύξεις, άρθρα κ.λπ.),

• Προώθηση της δράσης ως σημείο αναφοράς για τους Έλληνες στο εξωτερικό και συμβολή στην οργάνωση και προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο τη διατήρηση και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. σχολεία κληρονομιάς, σχολεία για τον εορτασμό της 200ης επετείου από την ελληνική επανάσταση, και τα λοιπά.).

• Λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης (helpdesk) για μαθητές και παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ ελληνικών και διεθνών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η δράση καλύπτει την περίοδο 2020 έως 2022.

1.2. Ο δικαιούχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013. Πρέπει επίσης να αποδεχτεί τη δημοσίευση των δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 παρ. 2 και παράρτημα XII του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και τέχνη. 20 του Καν. (ΕΕ) 1304/2013.

1.3. Ο δικαιούχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κοινούς δείκτες εκροών και άμεσα αποτελέσματα σχετικά με τους συμμετέχοντες σε εργασίες της ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Κανονισμός 1304/2013), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Περιόδου Προγραμματισμού 2014-2020 σχετικά με τη συλλογή και τη συλλογή ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ . Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε λειτουργία, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο. 125 παρ. 2d και e του Καν. 1303/2013.

1.4. Ο δικαιούχος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως ορίζονται στον Νόμο. 4624/2019, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και η άσκηση αξιολόγησης και ελέγχου σε σχέση με την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 παρ. C & e και 9 παρ. 2 παρ. Ζ του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων.

1.5 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων των συμμετεχόντων (μικροδεδομένων) που επωφελούνται άμεσα από αυτήν την ενέργεια.

Λεπτομερής πρόσκληση εδώ

Διαβάστε επίσης:

Η ζήτηση για το σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη Σχολική Ψυχολογία ανεβαίνει στα ύψη

Αυτό είναι το σεμινάριο κορυφαίας βαθμολογίας στην Ειδική Αγωγή με ανοιχτές εφαρμογές

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν σημεία και έχουν ανοιχτές εφαρμογές

Βρείτε μαθητές ειδικότερα μέσω της νέας πλατφόρμας εκπαιδευτικού δικτύου

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social