στην Ιταλία υπερβολικές ανισορροπίες, υψηλό χρέος και χαμηλή παραγωγικότητα

Η Ιταλία έχει “υπερβολικές ανισορροπίες” από μακροοικονομική άποψη. “Τα τρωτά σημεία αφορούν το υψηλό δημόσιο χρέος και την παρατεταμένη δυναμική δυναμικότητας παραγωγικότητας, που έχουν διασυνοριακή συνάφεια, σε ένα πλαίσιο ευθραυστότητας της αγοράς εργασίας και του τραπεζικού τομέα”. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γράφει στην ανακοίνωση για το εαρινό πακέτο του εξαμήνου της ΕΕ, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επίσης την ίδια κατάσταση, ενώ εννέα άλλες (Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία έχουν “ανισορροπίες”.


Συνολικά, 24 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (όλες εκτός από τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία) παραβιάζουν το κριτήριο του ελλείμματος, λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία ώθησε τα κράτη να στηρίξουν τις αντίστοιχες οικονομίες τους για να αποφύγουν την προσθήκη κοινωνικής καταστροφής σε ένα κρίση στην υγεία. Τα ελλείμματα των κρατών μελών έχουν υπερβεί το 3% του ΑΕΠ, ως συνέπεια των πολιτικών υποστήριξης που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η Ιταλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που παραβιάζουν τα όρια ελλείμματος και χρέους, αλλά δεν είναι μόνη: υπάρχουν 13 χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Φινλανδία) που παραβιάζουν επίσης τον κανόνα του χρέους. Προφανώς, η Επιτροπή “το πιστεύει αυτό Δεν πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ένταξη των χωρών σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος“Η Ρουμανία, η οποία ήταν ήδη υπό διαδικασία και η οποία έπρεπε να βρίσκεται εντός των ορίων του ελλείμματος έως το 2022, θα πρέπει να το πράξει έως το 2024.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social