Συμβούλιο της Ευρώπης, ενίσχυση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ευρώπη

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – “Είναι απολύτως απαραίτητο τα κράτη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της δράσης τους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”. Η προειδοποίηση περιέχεται στο ετήσια έκθεση του Moneyval, ενός σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και βασίζεται σε μια αξιολόγηση του τι έχει γίνει μέχρι στιγμής από 19 από τα κράτη μέλη της. Οκτώ από τα οποία αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ουγγαρία, Σλοβενία, Λετονία, Λιθουανία, Τσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Κύπρος και Σλοβακία. Από την ανάλυση που διενήργησε η Moneyval φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται είναι «ιδιαίτερα αδύναμη» όσον αφορά τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη συμμόρφωση του ιδιωτικού τομέα με τους κανόνες, αλλά και όσον αφορά τις καταδίκες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν και τα δύο “πολύ χαμηλά”. Η έκθεση επισημαίνει επίσης “σοβαρές ελλείψεις” στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ © Πνευματικά δικαιώματα ANSA

Τελευταία ενημέρωση:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

bijou-social