Συνταξιούχοι: Οι νικητές και οι ηττημένοι των αναδρομικών προοπτικών

Ένας οδηγός με 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρωμή τους αναδρομικός 11 μηνών το συνταξιούχοι δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα “TA NEA”. Αναλυτικά:

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των αναδρομικών προοπτικών;

Δικαιούχοι είναι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που είχαν συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ το 2012, από το οποίο το πρώην Ταμείο, είτε προέρχεται από το δημόσιο είτε τον ιδιωτικό τομέα. Τα αναδρομικά ποσά των συντάξεων μπορούν να υπολογιστούν από τον συνταξιούχο με βάση το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής του είτε παλαιότερο από το 2015 είτε το τρέχον στον ιστότοπο της EFKA (efka.gov.gr). Εκεί θα μάθει αν υπάρχει μείωση στο τελευταίο του σημείωμα. βάσει του νόμου 4093/2012. Εάν έχει υποστεί αυτή τη μείωση, είναι δικαιούχος αναδρομικών θεμάτων, διαφορετικά δεν είναι δικαιούχος.

2. Ποιοι είναι οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν αναδρομικά

Οι συνταξιούχοι χαμηλού εισοδήματος από όλα τα πρώην Ταμεία του Ιδιωτικού Τομέα που είχαν ακαθάριστο εισόδημα από συνταξιοδότηση μικρότερο από 1.000 ευρώ το 2012 (άθροισμα κεφαλαίων, βοηθητικών και μερισμάτων) δεν θα λάβουν αναδρομικά ως μη επιστρεπτέες βοηθητικές μειώσεις και κατάργηση δώρων. Για και πρέπει να περιμένουμε αναδρομικά.

3. Όσοι δεν λαμβάνουν αναδρομικά ποιες επιλογές έχουν

Όσοι έχουν ένα ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης κάτω από 1.000 ευρώ και παραμένουν εκτός πληρωμών από τις 11μηνες αναδρομικές πληρωμές που δίνονται από την κυβέρνηση μπορούν να ζητήσουν με αγωγές και μόνο την επιστροφή:

Έντεκα μηνιαίες περικοπές στις συμπληρωματικές συντάξεις άνω των 200 ευρώ. Τα ποσά επιστροφής χρημάτων είναι έως 25 ευρώ το μήνα για βοηθητικά από 200 ευρώ έως 250 ευρώ, από 26 έως 45 ευρώ για βοηθητικά από 251 έως 300 ευρώ και από 600 ευρώ και άνω για βοηθητικά πάνω από 300 ευρώ.

-Δύο δώρα συμπληρωματικής σύνταξης, δηλαδή δύο μηνιαίες συμπληρωματικές συντάξεις.

-Ένα κύριο δώρο σύνταξης έως 800 ευρώ

Αυτοί οι συνταξιούχοι ανήκουν σε όλα τα Ταμεία και οι περισσότεροι από αυτούς είναι συνταξιούχοι των 400 και 500 ευρώ από την OGA για τους συνταξιούχους χαμηλού IKA με 750 έως 1.000 ευρώ από την κύρια και επικουρική σύνταξη για τους συνταξιούχους TAE και TSA με κύρια σύνταξη έως 1.000 ευρώ καθώς και για συνταξιούχους χαμηλού εισοδήματος από άλλα ταμεία.

4. Ποια ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι;

Οι αναδρομικές προοπτικές που θα πληρωθούν θα είναι δύο ταχυτήτων. Σε όλους τους δικαιούχους, το μέσο ποσό αναδρομικής ισχύος ανέρχεται σε 1.300 -1.500 ευρώ. Το ποσό της αναδρομικής δράσης για κάθε συνταξιούχο κυμαίνεται από 550 ευρώ έως 7.800 ευρώ μεικτό. Σε όλους θα επιστραφούν οι αντισυνταγματικές μειώσεις των 11 μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της προηγούμενης απόφασης της ΕπΣ και της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή την περίοδο από 11 Ιουνίου 2015 έως 13 Μαΐου 2016. Ωστόσο, οι συντάξεις του Δημοσίου θα επιστραφούν αντισυνταγματικές περικοπές, εκείνες του νόμου 4093 του 2012, ενώ οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα επιστραφούν τα ποσά δύο αντισυνταγματικών περικοπών, αυτά των νόμων 4093 και 4051 του 2012. Αυτό οφείλεται σε διαφορετική κρίση της ΕπΣ και του Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου 4051 του 2012.

5. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι αναδρομικές πληρωμές

Η πληρωμή των αναδρομικών πληρωμών θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου από τις 23 Οκτωβρίου. Αναλυτικά:

Το ΙΚΑ θα πληρώσει συντάξεις και αναδρομικά για 11 μήνες:

– Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, για συνταξιούχους των οποίων το AMKA λήγει στις 1, 3, 5, 7, 9.

– Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, για συνταξιούχους των οποίων το AMKA λήγει στις 0, 2, 4, 6, 8

-Ο ΟΑΕΕ θα πληρώσει τις συντάξεις μαζί με τις αναδρομικές, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

– Το κράτος θα καταβάλει τις συντάξεις αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

-Η ΝΑΤ θα πληρώσει τις συντάξεις αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

6. Τι θα συμβεί στις αγωγές που έχουν κατατεθεί στη Δικαιοσύνη

Όσοι λαμβάνουν άτοκους αναδρομικά από τις αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 στις κύριες συντάξεις, καταργούν με την πληρωμή τους τυχόν μελλοντικές δικαστικές αξιώσεις για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδόματα Χριστουγέννων και διακοπών και περίοδο αργιών από τις 11 6/2015 έως 13/5/2016 (δημοσίευση του νόμου Κατρουγκάλου). Η απόσβεση μελλοντικών αξιώσεων δεν καλύπτει εκκρεμείς διαφορές ενώπιον των δικαστηρίων.

7. Πώς θα φορολογηθούν τα καταβληθέντα ποσά

Τα ποσά των αναδρομικών προοπτικών θα είναι για όλους – δηλαδή, για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα – αναφαίρετα και χωρίς ασφάλεια στα χέρια του κράτους ή τρίτων, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική και ειδική διάταξη, δεν δεσμεύονται και αντισταθμίζεται από πιστοποιημένα χρέη προς τη φορολογική αρχή και το κράτος. γενικά οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα ποσά θα δοθούν χωρίς παρακράτηση φόρου 20% και ειδική εισφορά αλληλεγγύης στην πηγή, όπως προβλέπεται για εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά. Αντίθετα, οι αναδρομικές προοπτικές θα φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, καθώς το εισόδημα από αμειβόμενη εργασία και συντάξεις και οι συνταξιούχοι που θα τις λαμβάνουν θα πρέπει να υποβάλουν διορθωτικές φορολογικές δηλώσεις για το 2015 και 2-16, προκειμένου να φορολογηθούν σύμφωνα με το εισόδημά τους .

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social