Σχετικά με την ελληνική στρατηγική HuffPost Greece

Valerio Ranati μέσω Getty Images

Η σημασία της εθνικής στρατηγικής σε όλους τους τομείς δράσης είναι η κύρια και βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο. Κράτη, διεθνείς οργανισμοί, πολυεθνικές εταιρείες, MKO, τα επενδυτικά προγράμματα, οι τράπεζες κ.λπ. είναι όλα υποχρεωμένα να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους η οποία στη συνέχεια ειδικεύεται σε δράσεις, προγράμματα, πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα.

Η αποσύνθεση των ερευνητικών κέντρων και η έλλειψη συνεργασίας ανεξάρτητων ομάδων προβληματισμού με τα ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα είναι μια χρόνια κατάσταση στη χώρα μας. Απομονωμένα ερευνητικά κέντρα, διοικητικοί εμπλοκοί, πολιτισμός ατομικισμού, αντιπολίτευση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κ.λπ. δεν ταιριάζει σε μια εποχή που ζει τη νέα τεχνολογική επανάσταση, μια επανάσταση που αλλάζει τα πάντα.

Ο επόμενος κόσμος παραμένει αμετάβλητος, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που έχουμε. Οι αντιλήψεις, οι πολιτικές, οι δράσεις, οι προτάσεις, τα προγράμματα πρέπει να βασίζονται επεξεργασμένη εθνική στρατηγική ανά τομέα και ανά περίοδο. Η ευελιξία, η αξιοποίηση όλων των γνώσεων, η συνεργασία όλων των παραγόντων, το ανοιχτό μυαλό, η αξιοκρατία, είναι μερικά από τα “must” κάθε σοβαρής προσπάθειας. Η εμπειρία όλων δεν είναι πλέον αρκετή, οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία με τα νέα δεδομένα.

Μια πρώτη κίνηση θα ήταν η δημιουργία Γραμματείας υψηλού επιπέδου για το συντονισμό των υπαρχόντων δημόσιων μονάδων (KAS, ΚΕΠΕ, Πανεπιστημιακά κέντρα κ.λπ.) με εκείνες του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα, και είναι αρκετό. Έχουμε υψηλού επιπέδου επιστήμονες, έχουμε πολύτιμους ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ας τους δώσουμε την ευκαιρία να δράσουν, να προτείνουν, να χρησιμοποιούν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Η χώρα τους τα χρειάζεται.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η οργάνωση της προσπάθειας, η σοβαρότητα των ανθρώπων που θα αναλάβουν το έργο από την αρχή. Χρειαζόμαστε αξιοκρατία, εμπιστοσύνη, υποστήριξη της «ελληνικής στρατηγικής» από όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει χρόνος να χάσετε, ούτε στην εξωτερική πολιτική, ούτε στην οικονομία, ούτε σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, ξεκινώντας από την εκπαίδευση.Και αν τα αποτελέσματα δεν έρθουν αμέσως, δεν έχει σημασία, ο συμβολισμός και η προώθηση των αξιών από τη φύση δημιουργούν νέα κοινωνική δυναμική.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social