Τα τελευταία νέα σχετικά με τις αναδρομικές συντάξεις των IKA, OAEE, NAT, DEKO, KEA, A21

Τα τελευταία ΝΕΑ για αναδρομικά σε συντάξεις IKA, OAEE, NAT, DEKO, KEA, A21 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Νέα: Το ζήτημα της αναδρομικής πληρωμής στους συνταξιούχους έγινε σειριακό μετά την απόφαση της ΕτΠ.

Διαβάστε τα όλα Νέα από το tilegrafimanews.gr

Να θυμάστε ότι οι αναδρομικές προοπτικές θα μειωθούν από 800 σε 2.000 ευρώ για όλους εκείνους που τις λαμβάνουν ως μόνο αναδρομικά από τις περικοπές των κύριων συντάξεων και όχι από τα δώρα και τις βοηθητικές.

Όλα τα ΝΕΑ σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές πρόνοιας ΕΔΩ

Αυτό συμβαίνει επειδή μερικοί άνθρωποι χάνουν μόνο τα δώρα – σε αυτές τις περιπτώσεις χάνουν 800 ευρώ – ενώ εκείνοι που έχουν επίσης αναδρομική σύνταξη (Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα κ.λπ.) χάνουν έως και 2.000 ευρώ.

Υπάρχουν πάρα πολλοί που άσκησαν έφεση στα πρωτοβάθμια διοικητικά δικαστήρια και για αυτόν τον λόγο έλαβε χώρα η πιλοτική διοίκηση Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα παραπάνω ποσά είναι ακαθάριστα και σχετίζονται με τις συντάξεις του 2012. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα φορολογηθούν οι αναδρομικές προοπτικές.

Ένας τρόπος είναι να υπάρχει φορολογία 20% στην πηγή και μια άλλη σκέψη να φορολογείται σε σχέση με το εισόδημα που θα έχουν οι συνταξιούχοι το 2022.

Τα δύο πιθανά σενάρια:

A. Εάν οι αναδρομικές δηλώσεις δηλωθούν κατ ‘αποκοπή από τους δικαιούχους, στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που θα υποβάλουν το επόμενο έτος, για τα εισοδήματα του 2020, τότε οι συνολικές “καθαρές” αναδρομικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που δεν θα έχουν εισπραχθεί λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%, θα προστεθεί στα άλλα φορολογητέα έσοδα από συντάξεις για το 2020, με αποτέλεσμα να αυξήσουν απότομα το συνολικό ποσό του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Δηλαδή, θα θεωρηθούν στο σύνολό τους ως φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2020 και θα φορολογηθούν σωρευτικά, μαζί με τα ποσά των τακτικών συντάξεων που θα λάβουν οι δικαιούχοι εντός του 2020.

Η φορολογία τους θα είναι διπλή, καθώς θα βασίζεται στην κλίμακα της φορολογίας των εσόδων από πληρωμένες υπηρεσίες και στη συνέχεια θα βασίζεται στην κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η συνέπεια αυτής της εξέλιξης θα είναι οι αποδέκτες της αναδρομικής φορολογίας να φορολογούνται επιπλέον για αυτά τα αναδρομικά ποσά με «σωρευτικούς» φορολογικούς συντελεστές, που κυμαίνονται από 4,2% έως 34%.

Και αυτό θα συμβεί επειδή:

Κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που οι δικαιούχοι θα υποβάλουν το 2022 για να δηλώσουν τα έσοδα του 2020, αυτά αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν φορολογητέα έσοδα του έτους 2020 από συντάξεις, θα υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 22% έως 44% της φορολογικής κλίμακας που ισχύει για ετήσιες συντάξεις άνω των 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια, από τους φόρους εισοδήματος που θα είναι ανάλογοι με αυτά τα ποσά θα αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος που έχουν ήδη παρακρατηθεί με συντελεστή 20%, κατά την πληρωμή τους, έτσι τα πρόσθετα ποσά του πληρωτέου φόρου εισοδήματος που τελικά θα επιβεβαιωθούν θα αντιστοιχούν σε τιμές από 2% έως και 24% σε αναδρομική ισχύ.

Επιπλέον, τα αναδρομικά ποσά θα υπόκεινται σε ειδική συνεισφορά αλληλεγγύης με ποσοστά που κυμαίνονται από 2,2% έως 10%.

Επομένως, η τελική πρόσθετη χρέωση της αναδρομικής ισχύος θα φθάσει τα επίπεδα του 4,2% έως 34% κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους το 2022. Εάν υπολογίσουμε τον αρχικό παρακρατούμενο φόρο 20%, η συνολική φορολογική επιβάρυνση των αναδρομικά θα φτάσει τελικά επίπεδα 24,2% -54%, ανάλογα με το συνολικό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Β. Εάν οι αναδρομικές δηλώσεις δηλωθούν με τροποποιημένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016, τότε το φορολογητέο εισόδημα των αντίστοιχων ετών θα αυξηθεί σημαντικά και θα προκύψουν και πάλι πρόσθετα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής αλληλεγγύης τόσο για το 2015 όσο και για το 2015. 2016. Για τον υπολογισμό των αντίστοιχων φόρων επί των αναδρομικών, θα ληφθούν υπόψη οι αθροιστικοί φορολογικοί συντελεστές 23% έως 49% για το 2015 (λόγω του γεγονότος ότι εκείνο το έτος ο ελάχιστος συντελεστής φόρου εισοδήματος ήταν 22% και μέγιστο 45%, ενώ το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς αλληλεγγύης ήταν 1% και μέγιστο 4%) και οι σωρευτικοί φορολογικοί συντελεστές 24,2% έως 55% για το 2016 (λόγω του γεγονότος ότι εκείνο το έτος ο ελάχιστος συντελεστής φόρου εισοδήματος ήταν 22% και ο μέγιστος 45%, ενώ το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς ειδικής αλληλεγγύης ήταν 2,2% και το μέγιστο 10%).

Στη συνέχεια, ο ήδη παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος 20% θα αφαιρεθεί από τα αντίστοιχα φορολογικά ποσά που θα προκύψουν, έτσι ώστε τα πρόσθετα ποσά φόρων που θα πληρωθούν να αντιστοιχούν σε ποσοστά 1% έως 29% επί των αναδρομικών φόρων του 2015 και σε ποσοστά 4,2% έως και 35% στα αναδρομικά του 2016. Αυτά τα πρόσθετα ποσά φόρων πρέπει, στην πραγματικότητα, να καταβάλλονται κατ ‘αποκοπή, το αργότερο τον επόμενο μήνα από τον μήνα υποβολής και διακανονισμού των τροποποιημένων δηλώσεις, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Δημοσίου Κώδικα Έσοδα.

Τα παραπάνω αποτελέσματα -ακριβώς- από το κείμενο του άρθρου 114 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, το οποίο αφορά την καταβολή αναδρομικών πληρωμών, διότι η διάταξη αυτή δεν περιείχε καμία παράγραφο για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των συγκεκριμένων ποσών. Εάν μια τέτοια παράγραφος δεν προστεθεί με νεότερη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, τότε ισχύουν όλα όσα περιγράφονται παραπάνω.

Λεπτομερή παραδείγματα
Συνταξιούχος IKA: Με κύρια σύνταξη 1.100 ευρώ

Βοηθητική σύνταξη 150 ευρώ

Λαμβάνει 605 ευρώ

Χάνει 1.100 ευρώ

Συνταξιούχος IKA: Με κύρια σύνταξη 1.600 ευρώ

Επικουρική σύνταξη 100 ευρώ

Λαμβάνει 845 ευρώ

Χάνει 1.000 ευρώ

Συνταξιούχος ΟΑΕΕ: Με κύρια σύνταξη 1.841 ευρώ

Λαμβάνει 2.286 ευρώ

Χάνει 800 ευρώ

Τραπεζικός συνταξιούχος: Με κύρια σύνταξη 2.500 ευρώ

Επικουρική σύνταξη 150 ευρώ

Λαμβάνει 168 ευρώ

Χάνει 1.100 ευρώ.

Τι ισχύει για την περίοδο παραγραφής
Σύμφωνα με τους δικηγόρους, η επιλεγμένη φόρμουλα εισάγει μια άμεση διάκριση μεταξύ των συνταξιούχων που έχουν προσφύγει στο δικαστικό σώμα και των συνταξιούχων που δεν έχουν κάνει ένσταση. Οι εκκρεμείς αγωγές αναμένεται να συνεχιστούν από την άποψη των δώρων και των βοηθητικών, ενώ νέες αγωγές αναμένεται να κατατεθούν από χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς ο ισχυρισμός των μη αμειβόμενων 11 ετών αναδρομικών παραμένει ζωντανός στο τραπέζι.

Δεδομένου ότι οι αξιώσεις για τους 6 μήνες του 2015 (Ιούλιος-Δεκέμβριος) απαγορεύονται σωρευτικά στο τέλος του 2020, υπάρχει ακόμη περίοδος 6 μηνών για προσφυγές. Όσοι υποβάλουν αίτηση στις αρχές του 2022 θα μπορούν να διεκδικήσουν μόνο την 5η του 2016.

Ωστόσο, από άλλες απόψεις, όσοι είχαν υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για το 2018 έχουν έως το 2023 να υποβάλουν αγωγές, καθώς η ηλεκτρονική αίτηση διέκοψε την 5ετή παραγραφή. Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, εκφράζεται η γνώμη ότι η περίοδος παραγραφής διαρκεί από έτος σε έτος, με αποτέλεσμα η απαίτηση για τον Ιούνιο του 2015 (σύνταξη Ιουλίου) να διακινδυνεύει μια περίοδο παραγραφής περίπου στις 10 Αυγούστου 2020 (παράταση της παραγραφής λόγω πανδημίας στο έργο Covid-19 των δικαστηρίων). Είναι σημαντικό πώς τα Διοικητικά Δικαστήρια θα χειριστούν το ζήτημα των δώρων και των επιδομάτων, δεδομένης της άποψης ότι η πρόσφατη απόφαση της ΕπΣ αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις.

Τα τελευταία ΝΕΑ για αναδρομικές συντάξεις IKA, OAEE, NAT, DEKO, KEA, A21 – Ημερομηνία πληρωμής.

ο επίδομα τέκνου A21, το επίδομα τοκετού, το επίδομα αναπηρίας και το επίδομα διατροφής, το Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα στέγασης, το επίδομα στέγασης, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για ανασφάλιστους ηλικιωμένους, η 12η σύνταξή του και η σύνταξη γήρατος του νόμου 4605/2019 είναι αναμένεται να πληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη έως ΟΠΕΚ (www.opeka.gr).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα για το επίδομα τέκνου A21 δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις από την Πέμπτη έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η πληρωμή της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2020.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα επανενεργοποιηθεί για να υποβάλει νέες αιτήσεις.

Ταυτόχρονα, για το επίδομα γέννησης θα καταβληθούν οι δικαιούχοι των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε έως τις 31 Αυγούστου, καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν αργότερα λόγω διασταύρωσης.

Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις 1.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον μήνα μετά τη γέννηση του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται και εγκρίνεται εντός του μήνα από τη γέννηση του παιδιού και η δεύτερη δόση πέντε μήνες μετά τον μήνα γέννησης του παιδιού. Έτσι, όσοι πληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν η δεύτερη δόση τον Ιανουάριο του 2022. Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί ζωντανό στην Ελλάδα από 1-1-2020, το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 40.000,00 ευρώ ετησίως, η μητέρα του παιδιού ή ο υπεύθυνος για αυτόν πρέπει να ζει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να να έχουν το καθεστώς Έλληνα πολίτη ή αλλοδαπός ή Ευρωπαίος πολίτης ή πολίτης χώρας ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και μετά, καθώς και να υποβάλλει αίτηση για έκδοσή του εντός τριών μηνών από τη γέννηση.

Από το έτος 2024 και μετά, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος – Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο έτος φορολογικού έτους και τη σχετική εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού / Διορθωτικού Φόρου, εκτός εάν κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επιχορήγησης εμφανίζονται δεδομένα το Φορολογικό Μητρώο του αιτούντος μετά την αλλαγή φορολογικής δήλωσης κατοικίας.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά το επίδομα στέγασης, οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτήσεις που συμπληρώνουν την εξαμηνιαία ισχύ τους μπορούν να ανανεωθούν αυτόματα για άλλους έξι μήνες, αρκεί να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος .

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για ένα email, αναφέρει το protothema.gr.

Εποχιακή αποζημίωση OAED, Επιστρέψιμη επέκταση προκαταβολής: Τα τελευταία ΝΕΑ

Λογαριασμοί ΔΕΗ: Κοινωνικό τιμολόγιο, διακανονισμός δόσεων, ειδοποιήσεις ASEP

Περικοπή από 800 σε 2.000 ευρώ την αναδρομική πληρωμή IKA, DEKO, OAEE, συντάξεις Οκτωβρίου 2020

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social