Το ΚΕΠ εκσυγχρονίζεται με νέες υπηρεσίες: Τι σχέδιο περιλαμβάνει το Plus: Society

Αυτό προβλέπεται βάσει του έργου “Αναβάθμιση της Ψηφιακής, Οργανωτικής, Λειτουργικής και Αισθητικής Ταυτότητας του ΚΕΠ (KEP Re-branding)». Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υΥπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Υπεύθυνος για την Απλοποίηση των Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργάντας «ο ΚΕΠ είναι ένα από τα πιο γνωστά στη συνείδηση ​​του πολίτη, των θεσμών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, προκειμένου αυτό το ίδρυμα να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και της νέας καθημερινής ζωής που διαμορφώνεται για τους πολίτες, πρέπει να εξελιχθεί. Ως υπουργείο Ψηφιακή διακυβέρνηση, Έχουμε ήδη κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, πιο πρόσφατα με την έναρξη της απομακρυσμένης υπηρεσίας myKEPlive. Παρουσιάζουμε τώρα τη γενική αναβάθμιση της ψηφιακής, οργανωτικής, λειτουργικής και αισθητικής ταυτότητας του ΚΕΠ. Μετά από συναντήσεις, υπογράψαμε συμφωνία προγράμματος με την Κοινωνία της Πληροφορίας για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της αισθητικής του ΚΕΠ, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής μας. “Η διευκόλυνση του πολίτη και της επιχείρησης βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας και την αποδεικνύουμε στην πράξη.” Για να αναφέρουμε ότι το έργο ξεκίνησε μετά την υπογραφή της συμφωνίας του προγράμματος μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης – του Υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη κ.του Υφυπουργού Γιώργος Γεωργάντας – και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε..

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστόπουλος επισημαίνει ότι “Η είσοδος της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή αποτελεί μεγάλο στοίχημα για εμάς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή του φυσικού και θεσμικού υποβάθρου θα καθορίσει σημαντικά την επιτυχία μας στην αλλαγή της αντίληψης των πολιτών και των επιχειρήσεων για κράτος. Το νέο ΚΕΠ είναι το «κλειδί» σε αυτόν τον μετασχηματισμό. Αναβαθμίζοντας την ψηφιακή, οργανωτική, λειτουργική, αλλά και την αισθητική ταυτότητα του ΚΕΠ, προσπαθούμε μια συνολική επανάληψη της επωνυμίας του ιδρύματος, έτσι ώστε να είναι τώρα σε συμφωνία με σύγχρονες ανάγκες. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω του νέου ΚΕΠ».

Οι πιο σημαντικοί στόχοι του έργου είναι:

– Νέο φιλικό περιβάλλον εργασίας και εξυπηρέτησης

– Παροχή νέων και προηγμένων υπηρεσιών

– Εξυπηρέτηση πολιτών που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς όπως: άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, υπήκοοι άλλων χωρών, άτομα με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες κ.λπ.

– Δημιουργία αυτοεξυπηρέτησης εντός του ΚΕΠ

– Υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα

-Μετατροπή σε μονοαπευθυντικό κατάστημα για πολίτες και επιχειρήσεις (σε βαθμό)

Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση για την εφαρμογή αυτού του λόγου είναι ότι α) το δίκτυό τους Κ.Ε.Π. ιδρύθηκε και οργανώθηκε χωρικά το 2002 και έκτοτε δεν έχει υποστεί ουσιαστικές αλλαγές με αποτέλεσμα η αισθητική και λειτουργική του ταυτότητα να αποκλίνει από την εποχή της. Σήμερα, είκοσι (20) χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας τους, θεωρείται απαραίτητο να παρέμβουμε για την ουσιαστική “Αναβάθμιση της ψηφιακής, οργανωτικής, λειτουργικής και αισθητικής ταυτότητάς τους ΚΕΠ (KEP Re-branding) », ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν την κύρια αποστολή τους που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών. β) Η ΚΕΠ καλωσορίζει, μεταξύ άλλων, ομάδες πελατών που έχουν λιγότερη ικανότητα να χρησιμοποιούν εφαρμογές πληροφορικής από το σπίτι, την προσωπική τους συσκευή ή από το χώρο εργασίας. Για ορισμένους από αυτούς τους πελάτες, η ΚΕΠ πρέπει να παρέχει τις δυνατότητες και την υποστήριξη που χρειάζονται για αυτοεξυπηρέτηση, παρέχοντάς τους πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία από τον ιστότοπο της ΚΕΠ (σύνδεση στο Διαδίκτυο, διαθέσιμες συσκευές υπηρεσιών, καθοδήγηση και υποστήριξη). Το ΚΕΠ, στο πλαίσιο του νέου τους ρόλου, μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες ή καθοδήγηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών / επιχειρηματιών, με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Υποστήριξη μπορεί να παρέχεται επί τόπου ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

– Αναβάθμιση υποδομής

1. Ανακαίνιση δωματίου: Περιλαμβάνει προσαρμογή της εσωτερικής διάταξης στον νέο τρόπο λειτουργίας με νέες ειδικά σχεδιασμένες μονάδες εργασίας – υπηρεσίας (“Modules”), εξασφαλίζοντας πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη συνολική αναβάθμιση της εμφάνισης του ΚΕΠ και την εφαρμογή ενός μοντέρνου Ταυτότητα.

2. Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ: Περιλαμβάνει την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση, την αυτοεξυπηρέτηση και την ενημέρωση των πολιτών που εξυπηρετούνται.

– Υποστήριξη λειτουργίας

1. Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας: Περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του ΚΕΠ, Υπηρεσίες συντήρησης χώρου, εξοπλισμού πληροφορικής κ.λπ.

– Διαχείριση έργου

1. Υπηρεσίες διαχείρισης: Περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων, τόσο κατά τη φάση υλοποίησης (Ομάδα PMO) όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του ΚΕΠ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Ομάδα SLA).

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social