Το KAD των εταιρειών που μπορούν να συμφωνήσουν τουλάχιστον 30% μείωση ενοικίου με τον ιδιοκτήτη για το μήνα Σεπτέμβριο

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Α.1213 / 2020 του Υπουργείου Οικονομικών που προσδιορίζει τις επηρεαζόμενες εταιρείες που μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον 30% του συνολικού ενοικίου για το μήνα Σεπτέμβριο 2020, εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Η απόφαση παρέχει λεπτομερώς:

1. Ο μισθωτής μιας επαγγελματικής μίσθωσης για την ίδρυση μιας εταιρείας, η οποία επηρεάζεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της εξάπλωσης του coronavirus COVID-19, δηλαδή μιας εταιρείας που έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Δραστηριότητας Αριθμός (KAD) στις 20 Μαρτίου , 2020 ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, ή του οποίου το ακαθάριστο εισόδημα είναι ενεργό από τις 20 Μαρτίου 2020 στη δευτερογενή δραστηριότητα αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα, όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, είναι μεγαλύτερο από το ακαθάριστο εισόδημα που αντιστοιχεί στο κύριο ενοίκιο στις 20 Μαρτίου 2020, μπορεί να αποδεσμευτεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού ενοικίου, το οποίο μπορεί να μην είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού ενοικίου για το μήνα Σεπτεμβρίου 2020, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και κατά παρέκκλιση από τις υφιστάμενες προβλέψεις μίσθωσης, σύμφωνα με το ν. 6 του άρθρου δύο της 20.03.2020 PNP (A ’68), το οποίο επικυρώθηκε από το Άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ’83) και ισχύει.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αριθμού κωδικού δραστηριότητας (COD) των επηρεαζόμενων εταιρειών για την προαιρετική εξαίρεση της πληρωμής μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου CAD, όλες οι υποκατηγορίες των πενταψήφιων, έξι ψηφίων και οκταψήφιου είναι περιλαμβάνεται. Σε περίπτωση έξι ψηφίων, περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκτώ ψηφίων.

ΚΑΔ Περιγραφή
47.51 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71 Λιανική πώληση ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από τη λιανική πώληση ενδυμάτων, αξεσουάρ ένδυσης και άλλα είδη από γούνα (εκτός κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανική πώληση ενδυμάτων, αξεσουάρ ένδυσης από γούνα (47.71.1.34)
47.72 Λιανική πώληση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και καλλυντικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76.77 Λιανική πώληση λουλουδιών, φυτών και σπόρων
47.77 Λιανική πώληση ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.19.10.03 Λειτουργία πολυκαταστημάτων (σούπερ μάρκετ)
47.19.10.05 Λιανική πώληση διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια, αναπτήρες, στυλό κ.λπ.)
47.19.10.08 Λιανική πώληση ειδών δώρου γενικά
47.78.86 Λιανική πώληση άλλων μη βρώσιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.78.89 Λιανικό εμπόριο μη βρώσιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82 Λιανική πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Αυτή η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο φόρου του κόμβου

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social