Τρίτος πολιτικός διάλογος ΕΕ-Ζιμπάμπουε στο Χαράρε

Η συνάντηση επέτρεψε συζητήσεις σχετικά με προτεραιότητες και θέματα κοινού ενδιαφέροντος στις σχέσεις ΕΕ-Ζιμπάμπουε: ανθρώπινα δικαιώματα, εκδημοκρατισμός, κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση. Οικονομικές εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις, το επενδυτικό περιβάλλον και εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μας, της οικονομικής συλλογικής συμφωνίας Αναπτυξιακή συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια και παγκόσμιες και περιφερειακές εταιρικές σχέσεις. Αυτές οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την απάντηση της Ζιμπάμπουε στο COVID-19 και ανταλλαγές σχετικά με την υποστήριξη και βοήθεια της ΕΕ.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το μειωμένο δημοκρατικό καθεστώς της Ζιμπάμπουε πέρυσι, καθώς και αναφορές για συνεχιζόμενες εξαφανίσεις και μακρά αδικαιολόγητες κρατήσεις, συλλήψεις δημοσιογράφων και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έκθεση και μέσα ενημέρωσης. Η ΕΕ προέτρεψε την κυβέρνηση να διενεργήσει αμερόληπτες έρευνες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προσαγάγει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Ενώ η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για σταθεροποίηση της οικονομίας, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη Ζιμπάμπουε, ιδίως για τον μετριασμό της ανθρωπιστικής κρίσης και τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Η ΕΕ επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να συνεχίσει να υποστηρίζει τον λαό της Ζιμπάμπουε στις τρέχουσες προκλήσεις και να απαιτήσει από τις κυβερνητικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να εισέλθουν στο δρόμο της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Η σημερινή συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια ανοιχτή, καλή και εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές στο πλαίσιο του επίσημου πολιτικού διαλόγου.

Ο Πολιτικός Διάλογος ΕΕ-Ζιμπάμπουε συμπροεδρεύτηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου, τον Πρέσβη της Αριστείας, Frederick Shaw και τον Πρόεδρο της ΕΕ για τη Ζιμπάμπουε, Πρέσβη Timo Olgonen, με τους Πρέσβεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ισπανία.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

bijou-social