Υποστήριξη για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Νέες προθεσμίες στις Περιφέρειες

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙΑ” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που θα διατεθούν σε εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία COVID-19 ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ

Με απόφαση του Περιφερειακού Κυβερνήτη του Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάκου, με Επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ υποστηρίζονται από το πρόγραμμα “ISLAND” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19.
Το πρόγραμμα των 30 εκατομμυρίων ευρώ ορίζεται τώρα στα 35 εκατομμύρια ευρώ, μετά τη θετική απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, στο αίτημα του Περιφερειακού Διοικητή για αύξηση του δικαιώματος υπερανάληψης των ευρωπαϊκών πόρων που χρηματοδοτούν αυτό το πρόγραμμα .
Μετά την απόφαση αυτή, η έκκληση για «Υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από το Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» τροποποιείται από την άποψη του προϋπολογισμού της σε 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών παραμένουν οι ίδιες, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Συγκεκριμένα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της εταιρείας το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 2.000 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ, η αντίστοιχη δημόσια χρηματοδότηση ορίζεται σε 10.000,00 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 2/2/2020 στις 15:00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας και του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή.
Λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός των υπαλλήλων των δυνητικών δικαιούχων ΔΕΝ περιλαμβάνει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων / συνεργάτες / μετόχους ή μαθητευόμενους ή μαθητές στην επαγγελματική κατάρτιση βάσει συμβολαίου μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Λεπτομερείς πληροφορίες και πληροφορίες θα παρέχονται από το ΕΠ EYD της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2281360819, υπεύθυνη εκτελεστική Αγγελική Παλαιολόγου mailto: και από το ELANET, στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2130166100-3, υπεύθυνη εκτελεστική Μαρία Πουρνάρα.
Για τεχνικά θέματα του PSKE, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί με MOD, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).
Το πρόγραμμα “ISLANDS” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περίπου 1.600 εταιρείες στην ΠΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου αναμένεται να επωφεληθούν στο πλαίσιο της δράσης 3.α.4 «Υποστήριξη σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία Covid-19 στην Πελοπόννησο» του ΕΠ. Πελοπόννησος 2014-2020, οι δημόσιες δαπάνες για τις οποίες ανέρχονται σε 40.000.000 ευρώ.
Το KAD των εταιρειών που είναι δικαιούχοι αυτής της δράσης έχει προταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ισχύουν για ολόκληρη τη χώρα, σημείωσε ο κυβερνήτης της Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, προσθέτοντας ότι η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με απαραβίαστα κριτήρια.
Υπενθυμίζεται ότι με την τρίτη τροποποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης δράσης 3.α.4 υπογεγραμμένη από τον περιφερειακό κυβερνήτη Π. Νίκα και δημοσιοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (ΕΥΔΕΠ), Η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατείνεται έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 (στις 3 το μεσημέρι).
Ο στόχος της δράσης είναι να παρέχει στοχευμένη, δημόσια υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα στην αγορά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19.
Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η δράση αφορά την υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς.
Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας λόγω του οικονομικού αντίκτυπου του COVID-19 και η δράση δεν προστίθεται στο de Minimis.
Μπορείτε να δείτε την 3η τροποποίηση αυτής της ενέργειας εδώ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έως τις 4 Δεκεμβρίου, υποβολή προτάσεων για υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειακός Διοικητής κ. Αλέξανδρος Καχρυμάνης, η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για οικονομική υποστήριξη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 -2020. Με βάση την απόφαση, μια νέα προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο Σύστημα Πληροφοριών Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται Παρασκευή 4/12/2020 στις 15:00.

Ενεργές προσκλήσεις

Σε Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Έως 23/11/2020 (ώρα 15:00)

Σε Περιφέρεια Κρήτης: Έως 27/11/2020

Σε Πελοπόννησος: Έως 15/12/2020 (στις 3 το μεσημέρι)

Σε Περιοχή Ηπείρου: Έως τις 4/12/2020 στις 15:00

Σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Έως 09/12/2020

Σε Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Έως τις 18/3/2021

Σε Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Έως 02/12/2020 και ώρα 15:00

Έληξαν:

Σε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σε Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σε Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σε Περιοχή Ιονίων Νήσων

Σε Δυτική Ελλάδα

Σε Περιφέρεια Θεσσαλίας

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social