Coronaios: Πρόστιμο σε όσους έχουν προσκληθεί σε πολλούς γάμους και βαπτίσεις

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε περιοχές «υψηλού κινδύνου» για τη μετάδοση του κοροναϊού προβλέπει νέους περιορισμούς καθώς και βαριά κουδούνια για παραβάτες.

Το κύριο μέτρο που περιλαμβάνεται στη νέα JMC είναι ότι από τώρα και στο εξής όχι μόνο οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 50 άτομα, θα επιβληθούν πρόστιμα, αλλά και οι ίδιοι οι καλεσμένοι.

Το πρόστιμο για τους διοργανωτές των εκδηλώσεων, είτε πρόκειται για εταιρείες είτε για ιδιώτες, θα ανέλθει σε 3.000 ευρώ (5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 15 ημέρες σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης). Το πρόστιμο για καθέναν από τους συμμετέχοντες είναι 150 ευρώ.

Αναλυτικά τι παρέχει το νέο JMC

Άρθρο 1 – Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις

Αφορά τις περιοχές της Αττικής, της Κρήτης και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και
οι δήμοι της Μυκόνου, της Πάρου, της Θήρας, του Βόλου, της Κατερίνης, της Ρόδου, της Αντιπάρου, της Ζακύνθου και της Κω.

Υπάρχουν το πολύ πενήντα (50) συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων τελετών όπως γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες και δεξιώσεις που σχετίζονται με συμπόσια. ή άλλες εκδηλώσεις. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι κανόνες που έχουν οριστεί με τα επιμέρους στοιχεία Δ1α / Γ.Π.οικ.48976 / 31.7.2020 (Β ‘3165), Δ1α / Γ.Π.οικ.50176 / 6.8. 2020 (Β ‘3330) και Δ1α / Γ.Π.οικ.50886 / 11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν από καιρό σε καιρό, καθώς και αυτές που ορίζονται στο δεύτερο άρθρο του παρόντος. Η κοινή υπουργική απόφαση βάσει των στοιχείων Δ1α / Γ.Π.οικ.48595 / 31.7.2020 (Β ‘3159) δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή του παρόντος.

Par. 1 δεν καταλαμβάνει:

τη λειτουργία καταστημάτων ενδιαφέροντος για την υγεία της παρ. 1 του άρθρου δύο του παρόντος, οι εκδηλώσεις ζωντανών θεαμάτων και ακρόασης (όπως θέατρο, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις) και γ) οι υπηρεσίες προβολής ταινιών.

Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι κανόνες που έχουν οριστεί με τα επιμέρους στοιχεία Δ1α / Γ.Π.οικ.48976 / 31.7.2020 (Β ‘3165), Δ1α / Γ.Π.οικ.50176 / 6.8. 2020 (Β ‘3330) και Δ1α / Γ.Π.οικ.50886 / 11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν από καιρό σε καιρό, καθώς και αυτές που ορίζονται στο δεύτερο άρθρο του παρόντος.

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρ. 1, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α) Τα φυσικά πρόσωπα που παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχετε σε αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, επιβάλλονται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ

β) Στις εταιρείες που διοργανώνουν εκδηλώσεις 1, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικού προστίμου τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικού προστίμου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολής λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολόγιο μέρες

γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τη δεύτερη παράβαση.

Άρθρο 2 – Ειδικοί κανόνες για τη λειτουργία των καταστημάτων υγείας

Απαγορεύεται η λειτουργία καταστημάτων υγείας που βρίσκονται στις ίδιες περιοχές όπως παραπάνω από τις 12 μεσάνυχτα έως τις 7 μ.μ. της επόμενης ημέρας.

Η απαγόρευση καλύπτει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων τροφοδοσίας / 56.10 KAD, τροφοδοσίας / 56.30 KAD και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (τροφοδοσία) 56.21 KAD συμπεριλαμβανομένων αυτών των οκταψήφιων αριθμών, καθώς και εκμετάλλευση ιδιοκτησίας για εκδηλώσεις και εκδηλώσεις. σχετικό) / KAD 93.29.11.03 και διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμοι και συναφή) / KAD 93.29.19.01.

Οι δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειών, περιφερειακών μονάδων και δήμων της πρώτης παραγράφου και κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται εκεί μόνο κατά τη διάρκεια του τμήματος που αφορά τη διανομή προϊόντων (παράδοση) και την προμήθεια προϊόντων σε συσκευασία από το κατάστημα ( αφαιρέστε), διατηρώντας την απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρων μεταξύ των πελατών και αποκλείοντας την παροχή αλκοολούχων ποτών από όλα τα καταστήματα ενδιαφέροντος για την υγεία.

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός της περιόδου ισχύος αυτής, αναστολή για είκοσι (20) ημέρες.

Τα κάτω στοιχεία Δ1α / Γ.Π.οικ.50669 / 10.8.2020 (Β ‘3345), Δ1α / Γ.Π.οικ.51356 / 14.8.2020 (Β’ 3427) και Δ1α / Γ.Π.οικ.51892 /19.8.2020 (Β ‘3461) οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά καιρούς, δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή αυτού.

Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφάσεων, η τελευταία παράγραφος της παρ. 1 δεν ισχύει.

Άρθρο 3 – Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Τα άρθρα 24 έως 29 εφαρμόζονται στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των παραβάσεων του παρόντος, την επιβολή, την πιστοποίηση και την είσπραξη προστίμων, την κοινοποίηση των κυρώσεων και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού . υπό τα στοιχεία Δ1α / Γ.Π.οικ.48976 / 31.7.2020 (Β ‘3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 4 – Ισχύς

Αυτό ισχύει από τις 25 Αυγούστου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020. Ειδικά για τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας, ισχύει από τις 22 Αυγούστου 2020 στις 7:00 π.μ. έως τις 31 Αυγούστου 2020.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

BIJOU-SOCIAL.COM PARTICIPE AU PROGRAMME ASSOCIÉ D'AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMME DE PUBLICITÉ AFFILIÉ CONÇU POUR FOURNIR AUX SITES UN MOYEN POUR GAGNER DES FRAIS DE PUBLICITÉ DANS ET EN RELATION AVEC AMAZON.IT. AMAZON, LE LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY ET LE LOGO AMAZONSUPPLY SONT DES MARQUES COMMERCIALES D'AMAZON.IT, INC. OU SES FILIALES. EN TANT QU'ASSOCIÉ D'AMAZON, NOUS OBTENONS DES COMMISSIONS D'AFFILIATION SUR LES ACHATS ÉLIGIBLES. MERCI AMAZON DE NOUS AIDER À PAYER LES FRAIS DE NOTRE SITE ! TOUTES LES IMAGES DE PRODUITS SONT LA PROPRIÉTÉ D'AMAZON.IT ET DE SES VENDEURS.
bijou-social